Zmiany w zakresie ustalania obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych10.11.2015

W dniu 01.01.2017 r. weszły w życie znowelizowane ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W obu ustawach wprowadzono szereg zmian w zakresie dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Artykuł zaktualizowany 1.03.2017 – ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE! Więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Niniejsza publikacja stanowi pierwszy artykuł cyklu opracowanego przez Grant Thornton, prezentującego zakres nowelizacji w obszarze cen transferowych. Nowe regulacje wprowadzają istotne zmiany w zakresie przedmiotowego i podmiotowego określenia obowiązku dokumentacyjnego, które stanowią prawdziwą rewolucję w porównaniu do dotychczasowych wymogów.

 >> Jeżeli chcesz otrzymać wszystkie artykuły z cyklu o zmianach w Cenach Transferowych, zapisz się na nasz Newsletter

W ujęciu podmiotowym, najistotniejsza zmiana dotyczy podwyższenia progu powiązań kapitałowych z obecnych 5% do 25% tj. do poziomu, w którym podatnik posiadający udział w kapitale drugiego podmiotu ma faktyczną kontrolę nad działalnością oraz może wpływać na decyzje biznesowe podmiotu zależnego. Powyższe oznacza również, że transakcje z podmiotami, w których spółka dominująca ma mniejszy udział niż 25%, od początku 2017 r. nie są już objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

Kolejną, znacząca zmianą jest wyłączenie z obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych najmniejszych przedsiębiorstw tj. podatników, których roczny poziom przychodów lub kosztów nie przekracza równowartości 2 mln EUR (nie dotyczy podatników realizujących transakcje z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w rajach podatkowych). Nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych wprowadzają algorytm ustalania limitów, powodujących konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych, których główne założenia zostały przedstawione poniżej.

art_ceny_transferowe

Nowe regulacje uzależniają obowiązek dokumentacyjny od skali działalności przedsiębiorstwa mierzonej poziomem osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Wraz ze wzrostem skali działalności podatnika rósł będzie również poziom limitów, od których będzie ustalany obowiązek dokumentacyjny. Powyższa zmiana oznacza odejście od obecnej filozofii ustalania limitów, które są niezależne od skali działalności podatnika (obowiązują sztywne limity dla wszystkich podatników).

Obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają ponadto:

 • umowy spółek niebędących osobami prawnymi, jak również umowy wspólnego przedsięwzięcia. Powyższy obowiązek występuje w przypadku, gdy wartość wkładów wniesionych przez wspólników spółek osobowych lub wartość umowy wspólnego przedsięwzięcia przekroczy równowartość 50 tys. EUR,
 • transakcje oraz inne zdarzenia gospodarcze z udziałem podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Obowiązek dokumentacyjny powstanie w przypadku operacji gospodarczych, których kwota przekracza równowartość 20 tys. EUR.

Co istotne również, znowelizowane ustawy o podatkach dochodowych nakładają obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych również za rok następujący po roku, w którym wystąpiły transakcje przekraczające limity dokumentacyjne (dotychczas taki obowiązek nie występował).

 

Komentarz eksperta

Marcin Żmuda

Doradca, Zespół Cen Transferowych Grant Thornton

W mojej ocenie, zmiany w zasadach ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, należy uznać za korzystne z perspektywy podatników. Kierunek zmian jest szczególnie istotny dla największych przedsiębiorstw, dla których znacząco wzrosną limity dokumentacyjne. W przypadku tej grupy podatników, spod obowiązku dokumentacyjnego zostaną wyłączone transakcje o relatywnie niskim wpływie na poziom zobowiązań podatkowych, podlegających obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych na podstawie dotychczasowych przepisów podatkowych.

Zmiany w przepisach będą miały również wpływ na odciążenie administracyjne najmniejszych podatników, którzy wyłączeni zostali spod obowiązku przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla transakcji wewnątrzgrupowych.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Newsletter Cen Transferowych
Imię i Nazwisko/Firma*:
Email*:
 
* Zamawiam wykonywanie na moją rzecz na podany przeze mnie adres e-mail usługi newsletter przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w tym obejmującej przesyłanie informacji handlowej.
 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E w celu korzystania z usługi newsletter, obejmującej otrzymywanie informacji handlowych. Moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*-pola wymagane

Informujemy, że w związku z podaniem przez Ciebie danych osobowych celem otrzymywania newsletter:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369868, posiadająca NIP: 7781476013, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: info@pl.gt.com;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w Polityce Prywatności;
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowej, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody;
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 6. W zakresie jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;
 8. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne;
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 10. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
 11. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Twoje dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Twoim krajem zamieszkania.
 13. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego tj. USA  podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności).
 14. Oznacza to, ze Twoje dane będą przekazywane tylko takim podmiotom które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej.
 15. W przypadku przesyłania danych z obszaru Unii Europejskiej do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, podmioty przetwarzające dane przestrzegają przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. Tutaj możesz zapoznać się z bieżącymi decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi odpowiedniego poziomu ochrony (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu).
 16. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jest dostępnych w Polityce Prywatności.

Artykuły powiązane:

Dokumentacje cen transferowych należy sporządzać(...)

Czytaj więcej →

Nadchodzą zmiany w regulacjach dotyczących(...)

Czytaj więcej →

Ceny transferowe pod lupą organów(...)

Czytaj więcej →

Usługi zarządzania- ocena przydatności a(...)

Czytaj więcej →

Bezpieczeństwo w obszarze cen transferowych

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami