Opodatkowanie sprzedaży udziałów spółek nieruchomościowych w 2021 roku

Resort Finansów chce nałożyć na tzw. spółki nieruchomościowe obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji lub udziałów, jeśli więcej niż połowę ich aktywów będą…

Resort Finansów chce nałożyć na tzw. spółki nieruchomościowe obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji lub udziałów, jeśli więcej niż połowę ich aktywów będą…


Rząd chce zmian w opodatkowaniu CIT, PIT i ryczałcie od 2021 roku

Ostatni bastion jednokrotnego opodatkowania pada – rewolucyjna zmiana szykuje się dla spółek komandytowych, które już od nowego roku mają być objęte CIT-em. Są też zapowiedzi…

Ostatni bastion jednokrotnego opodatkowania pada – rewolucyjna zmiana szykuje się dla spółek komandytowych, które już od nowego roku mają być objęte CIT-em. Są też zapowiedzi…


Wraca bat na dłużników: ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Nierównowaga rynkowa między stronami kontraktu często w biznesowej rzeczywistości skutkuje niekorzystnymi dla wierzycieli terminami regulowania płatności. To z kolei – zatorami płatniczymi, szkodliwymi dla całej…

Nierównowaga rynkowa między stronami kontraktu często w biznesowej rzeczywistości skutkuje niekorzystnymi dla wierzycieli terminami regulowania płatności. To z kolei – zatorami płatniczymi, szkodliwymi dla całej…


Mechanizm podzielonej płatności od listopada 2019

1 listopada 2019 roku, to z perspektywy wielu przedsiębiorców data wiążąca się z początkiem obowiązku stosowania mechanizmu Split Payment. Jest to kolejny krok prawodawcy zmierzający…

1 listopada 2019 roku, to z perspektywy wielu przedsiębiorców data wiążąca się z początkiem obowiązku stosowania mechanizmu Split Payment. Jest to kolejny krok prawodawcy zmierzający…


Limitowana wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z nabywaniem usług niematerialnych

Minister Rozwoju i Finansów w dniu 12 lipca 2017 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieścił obszerny projekt nowelizacji ustaw o…

Minister Rozwoju i Finansów w dniu 12 lipca 2017 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieścił obszerny projekt nowelizacji ustaw o…