Kiedy leasing operacyjny, a kiedy finansowy? Charakterystyka, skutki podatkowe oraz ewidencjonowanie

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompletnym przewodnikiem na temat leasingu – od poprawnej kwalifikacji umowy leasingowej wg prawa bilansowego i podatkowego, przez sposób ewidencjonowania leasingu operacyjnego i finansowego u leasingobiorcy i leasingodawcy, po zmianę kwalifikacji umowy leasingowej, wraz z jej ujęciem w sprawozdaniu finansowym i korektą w księgach rachunkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompletnym przewodnikiem na temat leasingu – od poprawnej kwalifikacji umowy leasingowej wg prawa bilansowego i podatkowego, przez sposób ewidencjonowania leasingu operacyjnego i finansowego u leasingobiorcy i leasingodawcy, po zmianę kwalifikacji umowy leasingowej, wraz z jej ujęciem w sprawozdaniu finansowym i korektą w księgach rachunkowych.


Opodatkowanie sprzedaży udziałów spółek nieruchomościowych w 2021 roku

Resort Finansów chce nałożyć na tzw. spółki nieruchomościowe obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji lub udziałów, jeśli więcej niż połowę ich aktywów będą…

Resort Finansów chce nałożyć na tzw. spółki nieruchomościowe obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji lub udziałów, jeśli więcej niż połowę ich aktywów będą…


Rząd chce zmian w opodatkowaniu CIT, PIT i ryczałcie od 2021 roku

Ostatni bastion jednokrotnego opodatkowania pada – rewolucyjna zmiana szykuje się dla spółek komandytowych, które już od nowego roku mają być objęte CIT-em. Są też zapowiedzi…

Ostatni bastion jednokrotnego opodatkowania pada – rewolucyjna zmiana szykuje się dla spółek komandytowych, które już od nowego roku mają być objęte CIT-em. Są też zapowiedzi…


Wraca bat na dłużników: ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Nierównowaga rynkowa między stronami kontraktu często w biznesowej rzeczywistości skutkuje niekorzystnymi dla wierzycieli terminami regulowania płatności. To z kolei – zatorami płatniczymi, szkodliwymi dla całej…

Nierównowaga rynkowa między stronami kontraktu często w biznesowej rzeczywistości skutkuje niekorzystnymi dla wierzycieli terminami regulowania płatności. To z kolei – zatorami płatniczymi, szkodliwymi dla całej…


Mechanizm podzielonej płatności od listopada 2019

1 listopada 2019 roku, to z perspektywy wielu przedsiębiorców data wiążąca się z początkiem obowiązku stosowania mechanizmu Split Payment. Jest to kolejny krok prawodawcy zmierzający…

1 listopada 2019 roku, to z perspektywy wielu przedsiębiorców data wiążąca się z początkiem obowiązku stosowania mechanizmu Split Payment. Jest to kolejny krok prawodawcy zmierzający…