Brak kapitału, zbyt drogie finansowanie, niedostatek zamówień, niepewność gospodarcza, niedobór wykwalifikowanych kadr, czy kiepska infrastruktura? Który z tych czynników jest przysłowiowym kijem w szprychach hamującym impet polskich firm? Żaden z nich. Największą przeszkodę na drodze do rozwoju polskich przedsiębiorstw stanowi biurokracja.

Od lat biurokracja jest jednym z głównych hamulcowych rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Według danych z badań International Business Report 2013, przeprowadzanych wśród właścicieli i zarządzających firmami z ponad 40 krajów świata,  największymi przeszkodami dla rozwoju biznesu w Polsce są:

Źródło: IBR 2013, największe przeszkody dla rozwoju działalności gospodarczej (% odpowiedzi 4 lub 5 w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza największy wpływ na ograniczenie działalności) Wysoki stopień biurokratyzacji polskiej gospodarki jest barierą, z którą mierzą się przedsiębiorcy w codziennym działaniu. Informacja ta nie jest zaskoczeniem i wszyscy uczestnicy życia gospodarczego w Polsce mają pełną tego świadomość. Na uwagę zasługuje jednak po pierwsze skala niekorzystnego wpływu istniejących barier na przychody przedsiębiorstw oraz to, jakie konkretnie elementy biurokracji stanowią największą uciążliwość dla przedsiębiorców. Zapraszamy do lektury raportu Grant Thornton Bariery rozwoju przedsiębiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm. Opracowanie prezentuje przeszkody administracyjne i podatkowe, w najwyższym stopniu ograniczające rozwój polskich firm, a co za tym idzie negatywnie wpływające na sytuację gospodarczą kraju. W rzeczywistości bez barier, firmy szacują wzrost swoich przychodów średnio o 10%. Przyjmując wzrost przychodów polskich przedsiębiorstw sektora MŚP na takim właśnie poziomie, a dużych o 5%, łącznie przychody firm mogłyby wzrosnąć co najmniej o 200 mld PLN, gdyby ich produktywność nie była ograniczana istniejącymi barierami. Raport do pobrania tutaj.