We współpracy z Euler Hermes przygotowaliśmy dla Państwa raport prezentujący ocenę perspektyw polskiej gospodarki przez dyrektorów finansowych. Z raportu wynika, że większość osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju biznesu w najbliższym czasie. Dyrektorzy finansowi chcą nie tylko chronić, ale też rozwijać nadzorowane biznesy – skupiać się na finansowaniu rozwoju produktów oraz usług i wchodzeniu na nowe rynki zbytu.

„Między optymizmem a niedowierzaniem: dyrektorzy finansowi o perspektywach dla polskiej gospodarki” to najnowszy raport opracowany na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Euler Hermes i Grant Thornton wśród ponad 150 dyrektorów finansowych polskich firm – uczestników ogólnopolskiego cyklu kongresów Dyrektor Finansowy Roku. Twórcy raportu sprawdzili, w jakich barwach ankietowani widzą perspektywy dla gospodarki oraz jak zamierzają w tych warunkach zarządzać przedsiębiorstwami.

Tomasz Wróblewski

Partner Zarządzający Grant Thornton

Dyrektorzy finansowi, z jednej strony wierzą, że najgorsze za nimi i gospodarka będzie stopniowo wracać do formy i dlatego z entuzjazmem mówią o planach rozwojowych swoich firm oraz zapowiadają zwiększone inwestycje, tworzą miejsca pracy oraz sondują możliwości ekspansji zagranicznej. Z drugiej jednak strony, mają ciągle w pamięci, że rzeczywistość czasem potrafi brutalnie weryfikować tego rodzaju optymizm. Dlatego nadal przywiązują dużą wagę do dyscypliny kosztowej, niechętnie podnoszą wynagrodzenia pracownikom i boją się przeinwestować.

52% badanych dyrektorów finansowych uważa, że perspektywy gospodarcze dla Polski, są korzystne a zaledwie 6% spodziewa się ich pogorszenia. 67% spośród ankietowanych twierdzi, że w ciągu najbliższego roku wzrosną przychody ich firm na rynku krajowym, a 65% spodziewa się wzrostu eksportu. Planować nowe inwestycje będzie 73% dyrektorów, a 72% badanych wchodzić będzie na nowe rynki zbytu. Nadal duża część dyrektorów finansowych nie rezygnuje jednak z działań obronnych i w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 70% z nich planuje optymalizację kosztową, a aż 72% zamrażać będzie wynagrodzenia.

Rafał Hiszpański

Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes

Polscy dyrektorzy finansowi nadal przywiązują dużą wagę do działań, które zagwarantują ich firmom przetrwanie, ale też duża część ankietowanych poważnie i z odwagą myśli już o rozwijaniu swoich przedsiębiorstw. W tym jednocześnie odpowiedzialnym i perspektywicznym podejściu dyrektorów finansowych upatruję źródeł trwałego wzrostu naszych firm, jak i całej gospodarki w najbliższych latach. Pozytywne wskaźniki obserwujemy na bieżąco także we własnej działalności – udział transakcji eksportowych w obrotach naszych klientów wciąż rośnie.

Kolejny cykl ogólnopolskich Kongresów Dyrektorów Finansowych rozpocznie się wiosną 2015 roku. Spotkania te, jak zawsze poruszać będą najbardziej aktualne problemy, z którymi muszą się zmierzyć menedżerowie polskich przedsiębiorstw, a zwłaszcza osoby odpowiedzialne za finanse. Kongresy od lat stanowią doskonałą platformę wymiany poglądów i doświadczeń, a także są miejscem do dyskusji merytorycznych dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw. W 2015 roku po raz dziesiąty zostaną wybrani najlepsi dyrektorzy finansowy wśród działających w Polsce firm. Aplikacje konkursowe będzie można składać od marca do połowy maja 2015 roku. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.dyrektorfinansowyroku.pl