okladka_raportuCo trzecia polska firma planuje rozwój przez fuzję lub przejęcie, wynika z raportu Grant Thornton International dotyczącego globalnego rynku fuzji i przejęć. Raport pokazuje wyraźnie kilka tendencji, ściśle powiązanych z międzynarodowym klimatem gospodarczym.

Stopniowy wzrost ilości firm planujących przejęcia Po zanotowanym 4 lata temu raptownym spadku popularności przejęć jako sposobu realizacji wzrostu strategicznego liczba podmiotów które planują przejąć inną firmę w ciągu najbliższych trzech lat wzrosła i przekroczyła 31% globalnie (w Europie 29%). Co więcej, aż 39% ankietowanych przedsiębiorstw przyznało, że analizowało w zeszłym roku co najmniej jedną akwizycję. Ten wynik potwierdza, że nierzadko przejęcia mają charakter okazyjny i nie wynikają z celowo przyjętej strategii. Dużo bardziej dynamiczne zmiany w podejściu do akwizycji można obserwować wśród polskich przedsiębiorców. Po znaczącym spadku chęci do przejęć zanotowanym w zeszłym roku, kiedy tylko 18% polskich przedsiębiorców planowało przejęcia, powrócił nastrój optymizmu. Już 33% ankietowanych firm przyznało, że planuje w ciągu najbliższych trzech lat dokonanie przejęcia. W ostatnim roku w Polsce 32% ankietowanych firm analizowało co najmniej jedną akwizycję. Znaczący jest udział firm które zamierzają dokonać przejęcia za granicą. Globalnie 39% odpowiedzi wskazuje, że firmy zamierzają przejmować podmioty zagraniczne. W Europie ma takie plany 35% ankietowanych firm, a w Polsce 37%. Więcej chętnych do sprzedania biznesu Niezmienna od lat jest nadwyżka kupujących nad sprzedającymi (jest pewną regułą, że co najmniej dwa razy więcej przedsiębiorców deklaruje chęć zakupu firmy niż jej sprzedaży), ale ilość firm deklarujących gotowość do sprzedaży swojego biznesu rośnie. Obecnie 11% firm deklaruje gotowość do zmiany właściciela w ciągu najbliższych trzech lat (wynik jest taki sam na Świecie i w Europie), a w Polsce ten wskaźnik wzrósł do 18%. Początek ożywienia? Po raz pierwszy od kilku lat obserwujemy istotny wzrost apetytu na transakcje – zarówno ze strony kupujących jak i sprzedających. Można spekulować, że jest to efekt globalnego poprawienia wskaźników ekonomicznych od strony kupujących, i jednocześnie urealnienia oczekiwać wobec wycen ze strony sprzedających, szczególnie tych, których biznesy nie należą do bardzo rentownych. Faktyczna ilość przeprowadzonych transakcji zależeć będzie od ogólnego klimatu gospodarczego oraz od dostępności możliwości finansowania przejęć, szczególnie przez banki. Pobierz pełną wersję raportu