Miło nam poinformować, że eksperci z zespołu doradztwa transakcyjnego Grant Thornton doradzali PZU w ramach transakcji połączenia towarzystw funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU.

Grant Thornton świadczył na rzecz PZU usługi doradztwa podatkowego i księgowego związanego z transakcją połączenia spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU oraz spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej, na jej czele stoi PZU SA. Spółki Grupy PZU są aktywne w ubezpieczeniach na życie i majątkowych, a także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości. Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. Od 2010 roku spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sprawdź także inne transakcje Grant Thornton.