Prowadzone badania i analizy jednoznacznie prowadzą do konkluzji, że prezesi firm chcą, by dyrektorzy HR w większym stopniu pełnili w organizacjach role strategiczne. 

 

Dyrektorzy HR natomiast, skupiając swoje siły na dbaniu o jakość zasobów ludzkich oraz rozwój zawodowy pracowników, muszą pamiętać, że dział HR jest postrzegany jako miejsce, gdzie ludzie mogą przedstawić swoje oczekiwania, zwrócić się z problemem, poznać swoje możliwości rozwoju kariery zawodowej i plany organizacji wobec nich.

Z myślą o promocji najlepszych działów HR, które zawsze uosabia ich szef, Grant Thornton objął mecenatem konkurs na najlepszych dyrektorów zarządzających kadrami w przedsiębiorstwach. Zgłoszenia uczestnika konkursu można dokonać w terminie do 30 października 2013 r. wypełniając Ankietę Rejestracyjną na stronie www.dyrektorhrroku.wip.pl. Nagrodami w Konkursie są tytuły Dyrektora HRoku 2013 wyłonione w ramach głosowania na Kandydatów Konkursu oraz tytuł Osobowość HRoku 2013 wybrany przez Honorową Kapitułę Konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, 18 listopada 2013 r. w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia Ankiety Rejestracyjnej na stronie www.dyrektorhrroku.wip.pl.