Podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 marca 2014 r. w hotelu Marriott Grosvenor Square w Londynie zostały wręczone doroczne nagrody Forum Partnerów Zarządzających (Managing Partners’ Forum) za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania. Grant Thornton został zwycięzcą w kategorii „Najlepiej zarządzana firma międzynarodowa”.

Jest nam miło poinformować, że w gronie zwycięzców w tegorocznej edycji Nagród Forum Partnerów Zarządzających (Managing Partners’ Forum(MPF)) za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania znalazła się także firma Grant Thornton. Grant Thornton został nagrodzony w kategorii „Najlepiej zarządzana firma międzynarodowa” (http://www.mpfglobal.com/awards/2014/mif.aspx) w uznaniu dla: „Zespołu kierującego firmą posiadającą przedstawicielstwa w wielu krajach, która potrafi dowieść, że spójna strategia pomaga biznesowi osiągnąć ponadprzeciętne zyski i przywództwo na wybranych rynkach i sektorach.

Forum Partnerów Zarządzających z siedzibą w Londynie jest prestiżową międzynarodową organizacją zrzeszającą osoby odpowiedziane za kierowanie i zarządzanie firmami usług profesjonalnych na całym świecie. MPF integruje środowisko partnerów zarządzających oraz dostarcza swoim członkom wiedzę, rozwiązania i zasoby wzmacniające ich efektywność. Od 2002 roku MPF przyznaje corocznie swoje nagrody, by uhonorować wkład wyróżnionych firm w rozwój wybranych dziedzin zarządzania. Nagrody przyznawane są w czterech głównych obszarach zarządzania zgodnie z wagą, jaką przywiązują do nich klienci, tj. przywództwo i strategia biznesowa, wsparcie społeczności lokalnej, sprawność handlowa i obsługa klienta, współpraca wewnątrz organizacji oraz z interesariuszami zewnętrznymi. Nagrody przyznaje niezależne jury złożone z ponad 40 wybitnych konsultantów i ekspertów w dziedzinie zarządzania z Europy, Ameryki Północnej i Australii.

Zwycięzcy dwunastej edycji Nagród MPF zostali ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 marca 2014 r. w hotelu London Marriott Grosvenor Square.  Uroczystość wręczenia nagród była częścią International Management Excellence Summit, który to kongres MPF zorganizował we współpracy z Harvard Business Review, Financial Times oraz Google Enterprise. Komentując zdobyte wyróżnienie Ed Nusbaum, CFO Grant Thornton, powiedział: „Jestem zachwycony, że przyznano nam tytuł „Najlepiej zarządzanej firmy międzynarodowej”. Ta nagroda jest odzwierciedleniem naszego pełnego skupienia na wdrażaniu strategii, a także wielkiej aktywności, współpracy i determinacji wszystkich pracowników Grant Thornton na świecie. Mamy wspólną, jasną strategię i dziękuję wszystkim pracownikom Grant Thornton za zaangażowanie w jej urzeczywistnianiu na wszystkich rynkach.” Więcej na http://www.mpfglobal.com/awards/index.aspx