Grant Thornton objął rolę Partnera Fundacji Firmy Rodzinne, jednej z największych tego rodzaju organizacji w Polsce, swoją aktywnością obejmuje ponad 700 firm rodzinnych na terenie całego kraju.

Fundacja Firmy Rodzinne stawia sobie za główny cel integrowanie i umacnianie środowiska firm rodzinnych, a także wspieranie działalności firm rodzinnych poprzez edukację i wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Fundacja pragnie także propagować wśród swoich członków wysokie standardy etyczne oraz dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, a także CSR. Szacuje się, że firmy rodzinne stanowią obecnie 78% wszystkich aktywnych firm w naszym kraju. W tej grupie znajdują się zarówno mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy małe, obejmujące najczęściej rodziców i dzieci, firmy średnie i bardzo duże, o niemalże korporacyjnym charakterze. Łącznie firmy rodzinne wytwarzają 67% produktu krajowego brutto i są największym pracodawcą w Polsce.

Partnerstwo Grant Thornton z Fundacją Firmy Rodzinne stwarza unikalną możliwość wzajemnej współpracy i integracji środowiska firm rodzinnych oraz promowania nowoczesnej myśli zarządczej w tym tak ważnym dla gospodarki kraju segmencie rynku. Równolegle z podpisaniem umowy partnerskiej z Fundacją, Grant Thornton uruchomił serwis dedykowany firmom rodzinnym „Firmy rodzinne”. Więcej informacji na temat Fundacji Firm Rodzinnych można znaleźć pod adresem FirmyRodzinne.org

AKTUALIZACJA: Grant Thornton był Partnerem Fundacji Firmy Rodzinne do końca 2019 roku.

Dołącz do marki  "drzewko" Firma Rodzinna