11Polska jest wschodzącym rynkiem, której siłę stanowi ponad 38 milionowa populacja. W 2013 roku PKB naszego kraju wyniósł 514 mln US$ plasując Polskę na 23 miejscu pośród wszystkich gospodarek świata i na 6 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.

Raport „Polska: dynamiczny rozwój w sercu Europy” prezentuje krótką prognozę ekonomiczną dla Polski, przygotowaną w oparciu o dane i szacunki Grant Thornton International Business Report, Economist Intelligence Unit (EIU) oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Opracowanie przedstawia opinie i oczekiwania 200 polskich liderów oraz ponad 12 500 top menedżerów w skali globalnej z ostatnich 12 miesięcy. Raport został zaprezentowany w Warszawie, 24 kwietnia 2014 roku. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem oraz komentarzami ekspertów Grant Thornton prezentującymi wyniki globalnych badań International Business Report 2014. Pełna wersja raportu.