Sprawa zniesienia ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. limit ZUS), gorąca pod koniec 2017 r., odżywa po niemal roku przerwy. 30 października 2018 r. o 10:00 Trybunał Konstytucyjny (TK) ma rozpatrzyć wniosek o zbadanie zgodności ustawy znoszącej limit ZUS z Konstytucją. Jeżeli treść aktu prawnego, którego wejście w życie zostało uzależnione od wydania przez TK orzeczenia, nie ulegnie modyfikacji, wyrok stwierdzający jego niezgodność z Konstytucją oznacza brak zmian istotnych dla przedsiębiorców i pracowników. W efekcie jednak wydania wyroku przeciwnego od 1 stycznia 2019 r. obciążenie wysokich wynagrodzeń składkami ZUS znacznie wzrośnie.

Limit ZUS, czyli opłaca się dobrze zarabiać

Nowelizacja, o której mowa, dotyczy art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten stanowi, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Oznacza to, w uproszczeniu, że w 2018 r. składki na ubezpieczenia społeczne są naliczone do podstawy wymiaru w wysokości 133 290 PLN. Powyżej tej kwoty wynagrodzenie nie jest obciążane składkami ZUS, co przekłada się na efektywny wzrost części netto w uposażeniu powyżej tej kwoty.

Mało czasu, a skutki istotne

Zachowanie analogicznych zasad w 2019 r. oznaczałoby, że pensje powyżej 142 950 PLN (w związku ze wzrostem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto do 4765 PLN brutto miesięcznie) nie wchodziłyby do podstawy wymiaru składek ZUS. Jak natomiast zmiana zasad wpłynęłaby na wynagrodzenia? Przykładową kalkulację dla poborów w wysokości 25 000 PLN brutto miesięcznie prezentujemy poniżej.

Nie można odebrać ustawodawcy prawa do kształtowania systemu ubezpieczeń społecznych, w tym ustalania podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą jednak być niezadowoleni ze sposobu, w jaki się to odbywa. Po niemal roku trwania w niepewności wszystko wskazuje na to, że ostateczny wpływ nowelizacji na obowiązki w zakresie danin poznamy dwa miesiące przed wejściem w życie (a, jak widać w tabelach powyżej, jest znaczny – łączny koszt po stronie pracodawcy przy wynagrodzeniu 25 000 PLN miesięcznie wzrośnie o ponad 27 000 PLN).

Choć za termin wydania orzeczenia odpowiada TK, domeną ustawodawcy jest określenie terminu wejścia w życie istotnych zmian za pomocą przepisów przejściowych. Należy zadać pytanie, czemu nie odroczył terminu wejścia w życie nowelizacji wiedząc, że orzeczenie zostanie wydane ostatnim kwartale roku poprzedzającego stosowanie zmienionych przepisów?

Limit ZUS stanowił istotne narzędzie zachęcające do oferowania wyższych wynagrodzeń przy jednoczesnym zachowaniu korzyści płynących z umowy o pracę. Jego likwidacja zniechęci pracodawców do oferowania wysokich pensji i tego efektu mogą nie skompensować nawet coraz atrakcyjniejsze przepisy mające służyć budowie „gospodarki opartej na wiedzy” dotyczące nowych inwestycji i ulgi na badania i rozwój. Bardziej atrakcyjne może się okazać nawiązanie współpracy B2B, co w przypadku wysokiej klasy specjalistów, często działających w dużej mierze niezależnie, można przeprowadzić w korzystny (także w PIT) sposób. Czas pokaże, czy efekt zmian nie okaże się więc przeciwny do zamierzonego.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie 30 października dowiemy się, co dalej z limitem ZUS

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.