Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 30 marca 2017 r. ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Wsparcie w ramach konkursu dotyczy dwóch typów projektu:

  • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
  • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

Dofinansowanie można otrzymać m.in na:

  • Zwiększenie działalności produkcyjnej zakładu
  • Wprowadzenie produktów uprzednio nie wytwarzanych
  • Założenie nowej działalności gospodarczej
  • Zmianę procesu produkcyjnego zakładu

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 293 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% i jest uzależniony od rodzaju wydatków planowanych w projekcie.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 28 kwietnia 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2018 r. To już druga edycja tego konursu. Pierwsza odbyła się w 2016 r. i cieszyła się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, alokacja konkursowa wynosiła wtedy 153 mln PLN. W obecnym konkursie jest prawie dwa razy większa.

Konkurs dotyczący wsparcia dla firm z rejonu śląska. Celem pomocy jest tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Badania, rozwój i innowacje – dotacje dla firm z woj. śląskiego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.