fbpx

Bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni w roku 2019

Treść artykułu

Zespół CERT Polska od 1996 roku przedstawia coroczny raport uwzględniający naruszenia bezpieczeństwa w sieci. Ponad 20 letnie doświadczenie i monitorowanie polskiej cyberprzestrzeni świadczy o wysokich kompetencjach zespołu. Korzystając z raportów przygotowanych w ostatnich latach, jesteśmy w stanie zaobserwować postęp i kierunek, w którym zmierza wykorzystanie cyberprzestrzeni.

W porównaniu do roku 2018, liczba zarejestrowanych zgłoszeń incydentów w 2019 była większa o prawie 15% (2018: 19 429; 2019: 22 344), a ponad trzy czwarte dotyczyło osób fizycznych lub podmiotów prywatnych.  Najpopularniejszymi incydentami był phishing, spam i dystrybucja złośliwego oprogramowania. Warto podkreślić, że prawie połowa ataków to właśnie phishing, a w ubiegłym roku plagą były SMS-y sugerujące dopłaty do przesyłek pocztowych czy ogłoszeń motoryzacyjnych.

Różnorodne ataki na użytkowników – socjotechnika

Socjotechnika polega na manipulacji człowiekiem poprzez m.in. odwracanie uwagi lub wywieranie presji.

Ważny fragment

. W 2019 roku zanotowano wzrost incydentów wykorzystujących socjotechnikę, np. fałszywe sklepy internetowe lub wyłudzenia poprzez kod BLIK. Również podszywanie się pod pośredników płatności internetowych stało się jednym z najpopularniejszych ataków na użytkowników bankowości elektronicznej.

Sprawdź Cyberbezpieczeństwo Grant Thornton

Takie strony, czy sklepy internetowe będą tylko w niewielkim stopniu różnić się od prawdziwej dystrybucji. Aplikacje pobierane przez oficjalne sklepy, szczególnie finansowe, mogą mieć swoje nielegalne duplikaty gotowe do zainstalowania na telefonie. Warto mieć świadomość takich zagrożeń i w przyszłości wiedzieć jak na nie zareagować.

Incydenty infekujące sprzęt – nowe techniki

Nieprawidłowo zabezpieczony sprzęt może zostać wykorzystany do ataku, ponieważ coraz więcej urządzeń jest podłączonych do sieci. Pierwszym przykładem mogą być drukarki sieciowe podłączone do publicznych sieci. Niski poziom zabezpieczeń lub ich brak może stanowić łatwy cel dla atakujących. Źle skonfigurowane serwery DNS mogą zostać wykorzystane w atakach DRDoS. Rozgłaszanie usług przez ponad 2 miliony unikalnych adresów IP w Polsce mogło prowadzić do ataków odmowy dostępu (poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów) bez identyfikacji źródła ataku, którym również była ofiara.  Raport CERT Polska determinuje zwiększenie świadomości wśród użytkowników i powinno być przesłanką do poniesienia poziomu zabezpieczeń w naszej infrastrukturze teleinformatycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem CERT Polska 2019, który zostanie opublikowany w drugim kwartale 2020 roku. Jeśli nie chcesz czekać, polecamy lekturę raportu za rok 2018, w którym również można poznać kondycje polskiej cyberprzestrzeni oraz techniki wykorzystywane przez atakujących.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Cyberbezpieczeństwo Zobacz wszystkie

vCISO to nie body leasing

Coraz więcej organizacji jest świadomych zagrożeń bezpieczeństwa czyhających na ich dane. Większość z nich nie posiada jednak do tego odpowiednich zasobów w postaci zespołu zarządzającego bezpieczeństwem nadzorowanego przez szefa bezpieczeństwa – CISO.  Ze względu na…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Konsulting cyfrowy (Digital Drive)

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane