fbpx

Treść artykułu

Od 17.04.2019r. do 07.01.2020r. otwarty będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Wsparcie

Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu.

  1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż wartość kosztów kwalifikowanych projektu, zatwierdzona we wniosku o dofinansowanie złożonym w etapie usługowym.
  2. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 800 000,00 zł.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 17.04.2019r. do 07.01.2020r

Konkurs jest podzielony na cztery rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

  • dla rundy I – od 17 kwietnia do 17 czerwca 2019 roku;
  • dla rundy II – od 18 czerwca do 18 sierpnia 2019 roku;
  • dla rundy III – od 19 sierpnia do 19 października 2019 roku;
  • dla rundy IV – od 20 października 2019 roku do 7 stycznia 2020 roku;

Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane