Sytuacja na rynku kapitałowym jest z zasady bardzo zmienna. Wydaje się jednak, że sytuacja gospodarcza zaczyna sprzyjać rynkom akcji. Niskie stopy procentowe mają znaczny wpływ na obniżenie atrakcyjności lokat i inwestycji w instrumenty dłużne. Odczyty wskaźników gospodarczych napawają optymizmem. Czy na GPW przed nami rynek byka?

Lipiec i początek sierpnia to dobry okres na GPW w Warszawie. Od początku lipca do 12 sierpnia indeks WIG20 urósł o 8,8 %, mWIG40 aż o 12,6% a sWIG80 o 7,1%. Od indeksów rynku głównego odstaje NCIndex, główny indeks NewConnect, który dał zarobić w badanym okresie 1,7 %.

Wykres 1. Stopy zwrotu z głównych indeksów GPW od 1 lipca 2013 do 12 sierpnia 2013

wykres_dg

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.gpwinfostrefa.pl

Czy prezentowane wzrosty oznaczają, że sytuacja z OFE jest już przez rynek zdyskontowana? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Choć WIG20 nadal nie przebił poziomów z początku roku, to już mWIG40 jest na najwyższym poziomie od kilku lat, do szczytów z 2011 roku zbliża się również indeks mniejszych spółek sWIG80. Warto zauważyć, iż do szczytów z hossy zakończonej w 2007 roku nadal jest jeszcze daleko, więc potencjał wzrostu wydaje się być w dłuższym terminie bardzo znaczący.

Kursy spółek zwyżkują, ponieważ jak każde ceny, są ustalane przez siły popytu i podaży, a w tym przypadku popyt zwycięża. Analizując ten temat warto zwrócić uwagę na wpływy do funduszy inwestycyjnych lokujących

Tabela 1. Saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych (mln zł) środki w akcje.

tabela_3

Źródło: FUNDonline, Analizy Online

Fundusze akcyjne, w tym akcji polskich, zebrały w lipcu najwięcej środków ze wszystkich funduszy na rynku. Od początku roku do funduszy akcji wpłynęło już 2,07 mld zł, co stawia je na trzecim miejscu popularności po funduszach gotówkowych i pieniężnych oraz dłużnych. Wydaje się jednak, iż wraz z obniżką stóp procentowych oraz dość korzystną koniunkturą na GPW, jesteśmy świadkami odwracania trendu wpływów środków, z korzyścią dla funduszy akcji.

Nadwyżki w funduszach akcji stanowią o sile popytu na polskim rynku. Większość środków pozyskują fundusze polskich małych i średnich przedsiębiorstw (+140 mln zł w lipcu), co ma związek z wzrostami indeksów tych spółek. Te fundusze inwestują również na NewConnect, na którym również są notowane bardzo atrakcyjne spółki.

Wzrost środków w funduszach inwestycyjnych oraz poprawa koniunktury sprzyja pozyskiwaniu kapitału poprzez emisje akcji. Wiele spółek zawiesiło plany emisji w oczekiwaniu na lepsze czasy. Można mieć nadzieję, iż rynek będzie w stanie w najbliższym czasie spełnić oczekiwania, co do wycen akcji potencjalnych emitentów.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Czy zbliża się czas na emisję akcji?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.