Rozwój działalności badawczo-rozwojowej ma kluczowe znaczenie dla wzrostu innowacyjności gospodarki. Cel, jaki w tym zakresie musi osiągnąć Polska, to wielkość nakładów na badania i rozwój w 2020 r. na poziomie 1,7% PKB. Wyzwanie jest ambitne, gdyż w 2014 r. udział nakładów na działalność badawczą i rozwojową w PKB kształtował się poniżej 1%, jednak skala korzyści wynikających z sukcesywnie przeprowadzonych badań daje przedsiębiorcom szanse na poprawę innowacyjności oraz wzrost konkurencyjności prowadzonej przez nich działalności. Niewątpliwą zachętą dla firm do prowadzenia działalności B+R są środki unijne.

Czym są i jak rozróżnić prace badawcze i rozwojowe?

Badania podstawowe to działalność eksperymentalna lub teoretyczna podejmowana przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy bez nastawienia na praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

Badania przemysłowe to działalność mająca na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym.

Prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Obejmują opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Cały artykuł do przeczytania na str. 28 poniższej publikacji:

Magazyn PLUS o dotacjach

(.pdf, Rozmiar: 12,92 MB)

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Czym jest i jak rozumieć działalność badawczo - rozwojową

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.