Trwają prace legislacyjne nad nowelizacją Ustawy PIT, w ramach której zostanie uregulowana tzw. danina solidarnościowa. Środki pozyskane z daniny zasilą fundusze wspomagające osoby niepełnosprawne. Do zapłaty daniny solidarnościowej będą zobowiązane najlepiej zarabiające osoby fizyczne opodatkowane wg skali podatkowej, ale również przedsiębiorcy opodatkowani stawką liniową.

Kogo będzie dotyczyć danina solidarnościowa?

Zgodnie z projektem nowelizacji, danina solidarnościowa zostanie uregulowana w samej Ustawie PIT.

Nawiązując do projektu, osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskają dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 mln zł, będą zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej za rok podatkowy w wysokości 4% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Zatem, osoby fizyczne, których roczne dochody będą przekraczać kwotę 1 mln zł, oprócz podatku dochodowego na poziomie jaki płacą obecnie będą musieli zapłacić jeszcze daninę solidarnościową w stawce 4% od nadwyżki dochodów ponad 1 mln zł.

Jakie dochody będą wliczane do limitu?

Do dochodów, o których mowa powyżej będzie wliczana większość dochodów osiąganych przez osoby fizyczne tj.:

  • dochody opodatkowane wg skali podatkowej,
  • dochody uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej i opodatkowane wg stawki liniowej,
  • dochody ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji).

Do sumy dochodów nie będą wliczane dochody wskazane w art. 30a Ustawy PIT, tj. w szczególności dochody z tytułu odsetek od pożyczek, dywidend.

 

A jak to będzie wyglądać w praktyce?

Podatnik będzie zobowiązany do zapłaty daniny solidarnościowej w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

A zatem, bazując na obecnym kształcie projektu nowelizacji, przed tą datą podatnik będzie zobowiązany do przeprowadzenia pewnych wyliczeń, tj. powinien:

  • Zsumować przychody wykazane w odpowiednich zeznaniach podatkowych,
  • Pomniejszyć przychody o koszty ich uzyskania, składki ZUS oraz uwzględnić inne odliczenia;
  • Ustalić wysokość ewentualnej nadwyżki o kwotę 1 mln zł;
  • Na końcu, obliczyć 4% od obliczonej nadwyżki i wpłacić daninę-podatek do 30 kwietnia.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r., a zatem najlepiej zarabiające osoby fizyczne będę zobowiązane do zapłaty dodatkowego podatku w kwietniu 2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, dochody opodatkowane wg stawki 32% albo 19% będą dodatkowo obciążenie 4% daniną solidarnościową powyżej 1 mln zł, więc w praktyce dochody powyżej tej kwoty będą opodatkowane odpowiednio stawką 36% oraz 23%.

Podsumowanie

Podsumowując, danina solidarnościowa to projekt nowego obciążenia, które zostanie uregulowane w Ustawie PIT i konstrukcyjne wprowadza dodatkową stawkę podatkową dla dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej oraz opodatkowanych stawką 19%.

Tak więc, jest to kolejny pomysł zwiększenia obciążeń najlepiej zarabiających osób fizycznych. Warto przypomnieć, że nadal trwa walka podatników z planem Rządu zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS, który również odczują osoby fizyczne o wysokich dochodach.

AUTOR: Marcin Szuflak, Specjalista, Doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Danina solidarnościowa – co zmieni w rozliczeniach najlepiej zarabiających osób fizycznych?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.