Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła w lipcu stopy procentowe. Obecny cykl podwyżek trwa nieprzerwanie od października 2021 r. W tym czasie hipotetyczny zysk netto spółek z indeksu WIG20, z wyłączeniem banków, skurczył się już o 5 mld zł – wskazują dane przeanalizowane przez Grant Thornton. Ze względu na warunki kredytowania, pod znakiem zapytania mogą stanąć plany inwestycyjne firm.

W lipcu członkowie Rady Polityki Pieniężnej zdecydowali się na podwyżkę rzędu 50 pb, niższą od oczekiwań ekonomistów, które zakładały wzrost o 75 pb. W konsekwencji stawka referencyjna znalazła się na poziomie 6,5 proc., ostatni raz odnotowanym w 2005 r. W tym roku stopy poszły w górę po raz siódmy, a w ramach cyklu rozpoczętego jesienią ubiegłego roku – po raz dziesiąty. Łącznie stopy procentowe wzrosły w tym czasie o 640 pb.

Analiza danych przeprowadzona przez Grant Thornton pokazuje potencjalny wpływ podwyżek stóp procentowych publikowanych przez Radę Polityki Pieniężnej w okresie październik 2021 – 8 lipca 2022 na zmianę stawek WIBOR, a w konsekwencji na wysokość kosztów finansowych i spadek wyniku netto spółek.

Analizy przeprowadziliśmy w oparciu o dane finansowe 16 spółek notowanych w ramach indeksu WIG20, dostępne na początek czerwca 2022 r. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności z analizy wyłączyliśmy banki wchodzące w skład indeksu.

Jak wynika z obliczeń ekspertów Grant Thornton, łącznie wszystkie podwyżki stóp procentowych mogą oznaczać dla spółek WIG20 (bez banków) wzrost kosztów obsługi długu o 5 mld zł w stosunku do kosztów finansowych z ostatnich 12-stu miesięcy. Oznacza to, że z powodu samych dotychczasowych podwyżek stóp ich skumulowany zysk z czterech ostatnich kwartałów zmniejszyłby się z 51,5 mld zł do 46,5 mld zł.

Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka

Senior Menedżer, Departament Doradztwa, Grant Thornton

Kolejne podwyżki stóp procentowych negatywnie wpływają na wyniki finansowe przedsiębiorstw, ich sytuację finansowo-ekonomiczną oraz perspektywy rozwoju, a także poddają pod ponowną rozwagę plany inwestycyjne. Z pewnością większość przedsiębiorstw już dawno podjęła działania w celu zabezpieczenia wzrostu kosztów finansowych, jednak nie dotyczy to dopiero planowanych kredytów. Planowane zobowiązania finansowe zaciągnięte zostaną po bieżących wartościach, wycenach stóp procentowych, które uwzględniać będą dotychczasowe podwyżki stóp procentowych. W związku z czym każda planowana, a nawet realizowana inwestycja wymaga ponownej analizy oraz dyscypliny finansowej, aby przynieść oczekiwane efekty.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo finansowe
Dowiedz się więcej

Metodologia:

Na podstawie informacji publikowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych analizowanych spółek, oszacowaliśmy strukturę finansowania dłużnego w podziale na zobowiązania o oprocentowaniu zmiennym oraz stałym. Należy przy tym zaznaczyć, że część badanych spółek mitygowała ryzyko niekorzystnych wahań stóp procentowych poprzez posiadane instrumenty pochodne, a efekt tych działań nie został uwzględniony w naszych kalkulacjach.

Na bazie powyższych danych wyliczyliśmy hipotetyczną stawkę oprocentowania zmiennego w skali roku przy założeniu, że w ujęciu LTM stawka WIBOR 6M jest równa stawkom publikowanym na koniec kolejnych miesięcy w okresie październik 2021 – czerwiec 2022 oraz na 8 lipca 2022 r. Następnie wyliczyliśmy hipotetyczny roczny koszt odsetek, w scenariuszu, w którym wysokość rocznego oprocentowania byłaby wyższa o przyrost WIBOR 6M dla oprocentowania zmiennego. Wzrost wartości kosztów finansowych, a w konsekwencji spadek zysku netto LTM, jest wynikiem jedynie wzrostu wartości stawki WIBOR 6M w okresie analizy (ceteris paribus).

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo finansowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.