Temat budowania zaangażowania pracowników od lat nabiera na znaczeniu. Stał się on nie tylko pewnego rodzaju modą, ale bez wątpienia jest kluczowym wyznacznikiem efektywności przedsiębiorstwa. Organizacje przeznaczają miliony na przedsięwzięcia budujące zaangażowanie pracowników, jednakże zwrot z poniesionych nakładów jest niewspółmiernie niski. Szczególnie w Polsce, od dwóch lat poziom zaangażowania pracowników wykazuje trendy malejące1, co niekorzystnie kształtuje się na tle wyników w Europie.

Dlaczego więc zaangażowanie pracowników maleje…

skoro rośnie zarówno ogólna świadomość, jak i spektrum pomysłów, działań i wydatków na programy budujące zaangażowanie?

Malejące zaangażowanie to wyraźny sygnał, że w organizacji potrzebne są zasadnicze zmiany.  Większość inicjatyw koncentruje się z kolei na akcji uderzeniowej „tu i teraz”. Udostępniane są różnorodne świadczenia, systemy benefitów i rozwiązań, które – owszem – sprawdzają się w krótkotrwałej perspektywie i podnoszą chwilowo wyniki, jednak nie zapewniają trwałych rezultatów.

Tymczasem różnorodne badania i analizy alarmują, że wymagania pracowników zmieniają się, a w grupie czynników kształtujących zaangażowanie punkt ciężkości, z indywidualnych benefitów, przenosi się na wielowymiarowy potencjał przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że należy skupić się na stworzeniu solidnych podstaw do wzrostu potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, które zawsze obronią się w długotrwałym horyzoncie.

Co prowadzi do uzyskania większej skuteczności w kształtowaniu zaangażowania?

PORYWAJĄCA wizja, strategia i perspektywy organizacji – jasna wizja, komunikowana strategia, a także obiecujące kierunki rozwojowe stanowią solidną podstawę do zwiększenia motywacji do działania. Włączając pracowników w definiowanie celów jeszcze bardziej zwiększamy stopień utożsamiania się z ich realizacją, a tym samym przyjęcia odpowiedzialności za firmę. Identyfikacja ze strategią firmy daje silne poczucie bycia wartościową częścią organizacji i jest czytelnym sygnałem rzeczywistego zaangażowania pracowników.

NOWY model przywództwa – tylko zaangażowani liderzy mogą sprawić, by zaangażowany był cały zespół. A ich rola, w obliczu transformacji technologicznej, ulega przełomowej zmianie. Nie wystarczy już „sztuka zarządzania” wyrażana poprzez imperatywy takie jak zaufanie, wskazywanie kierunku, uwalnianie potencjału i dostosowanie systemów 2. Liderzy, chcąc być wiarygodnymi, muszą stawić czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą rewolucja pokoleniowa, rewolucja technologiczna i rewolucja social mediowa. Nowy model przywództwa, wnosząc nową jakość do biznesu, ma kluczowy wpływ na efektywność zespołów i ich zaangażowanie.

PONADCZASOWE wartości i SPÓJNA kultura organizacyjna – tylko system norm i wartości, ściśle skorelowanych ze STRATEGIĄ organizacji i rzeczywiście w niej przestrzeganych, stanowi prawdziwe podłoże do kreowania pożądanych postaw pracowników, a tym samym zwiększenia zaangażowania w pracę.

RÓŻNORODNOŚĆ zespołów – skupiając się na budowaniu różnorodnego i zintegrowanego środowiska pracy wspieramy identyfikację z firmą. Wzmacniamy pozycję i wyjątkowość zespołu, wyróżniając i wykorzystując takie cechy jak płeć, wiek, wykształcenie, doświadczenie, wiedza, umiejętności, talenty, osobowość, narodowość, kultura. Świadome zarządzanie różnorodnością nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym, będzie jednak miało coraz większe znaczenie dla skuteczności motywowania i angażowania pracowników.

DOSKONALENIE systemów – systemy zarządcze oraz rozwiązania organizacyjne powinny w pełni wspierać pracowników w pełnym angażowaniu się w realizację celów i zadań przedsiębiorstwa. Doskonalenie systemów oraz koncentracja na efektywności w zakresie zarządzania projektami i portfelami projektów, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, systemów informatycznych i komunikacji, determinuje pozytywne zaangażowanie pracowników.

JEST JESZCZE COŚ WIĘCEJ… – „Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko”3… Obok profesjonalnych modeli i systemów jest jeszcze emocjonalna strona pracy, gdzie dominują uczucia, kreatywność, radość, zadowolenie, szczęście. To one stanowią o wyjątkowości organizacji, o zdolności do tworzenia innowacji i kreowania nowych rozwiązań.

Efektywna organizacja łączy cele wszystkich interesariuszy: właścicieli, pracowników i klientów. Jest bezwzględnym warunkiem budowania zaangażowania. Ludzie potrzebują środowiska, w którym mogą odnosić sukcesy. I odwrotnie. Wysoka efektywność i świetne wyniki to po prostu zasługa zaangażowanych i szczęśliwych pracowników.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dlaczego wydając miliony na budowanie zaangażowania pracowników kupujemy tak niewiele?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.