Od 19 października do 4 listopada 2022 r. firmy prowadzące działalność na terenie RP będą mogły ubiegać się o wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie rozwiązań cyfrowych, tj. w zakresie cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu, cyfrowych technologii kreacyjnych.

Kto udziela wsparcia i co można sfinansować w ramach dofinansowania na nowe rozwiązania cyfrowe?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, której wyniki mają pomóc w powstaniu nowych rozwiązań cyfrowych w obszarze cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu oraz cyfrowych technologii kreacyjnych.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych (usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku).

Nabór wniosków o dofinasowanie prowadzony będzie w ramach 1 rundy  w okresie od 19 października do 4 listopada 2022 r. Do rozdysponowanie jest aż 645 mln zł.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie i jaką wartość musi mieć projekt?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, mali, średni i duzi przedsiębiorcy, a także konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych realizowanych projektów nie może być niższa niż 5 000 000 zł.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Dotacje z innych źródeł
Dowiedz się więcej

Jaki jest poziom dofinansowania na nowe rozwiązania cyfrowe?

Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju prac oraz od wielkości podmiotu i wynosi odpowiednio:

  • mikro- i małe przedsiębiorstwa – do 80% na badania przemysłowe, 60% na prace rozwojowe, 90% na prace przedwdrożeniowe,
  • średnie przedsiębiorstwa – do 75% na badania przemysłowe, 50% na prace rozwojowe, 90% na prace przedwdrożeniowe,
  • duże przedsiębiorstwa – do 65% na badania przemysłowe, 40% na prace rozwojowe, 90% na prace przedwdrożeniowe,
  • jednostka naukowa – 100% na badania przemysłowe i 100% na prace rozwojowe.

Ważny fragment

Warto zaznaczyć, że wartość wydatków ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe pokrywana w ramach tzw. wkładu własnego (czyli wolna od środków publicznych) podlega uldze badawczo-rozwojowej.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

  • wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług,
  • udzielenie licencji na korzystanie z praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy,
  • sprzedaż praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Planowane wdrożenie wyników prac B+R musi nastąpić na terytorium RP, w okresie 3 lat od zakończenia projektu.

W przypadku form wdrożenia w postaci sprzedaży praw do wyników projektu albo udzielenia licencji na korzystanie z ww. praw, Wnioskodawca musi zapewnić, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca, wykorzysta wyniki prac B+R w prowadzonej na terytorium RP działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo europejskie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.