fbpx

Treść artykułu

Od 17.06 do 16.09.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R – INNOSHIP II, Inteligentny Rozwój, w którym sektor stoczniowy może otrzymać wsparcie finansowe. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie prac rozwojowych i badań przemysłowych dla stoczni.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe dla stoczni (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być także prace przedwdrożeniowe.

Zakres tematyczny konkursu

Zakres tematyczny konkursu podzielony został na pięć obszarów badawczych, do których zalicza się:

 1. Nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających.
 2. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 3. Prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem, wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza.
 4. Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową.
 5. Opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowaniem objęte mogą być:

 • Przedsiębiorstwa
 • Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw).
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa
  i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych – czyli obejmuje wszystkie województwa z wyłączeniem mazowieckiego.

Wysokość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego wynosi 1 mln PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 60 mln PLN.

Poziom dofinansowania przedstawia się następująco:

1) dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 1. a) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
 • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
 1. b) dla średniego przedsiębiorcy:
 • 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
 1. c) dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:
 • 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

2) dla prac przedwdrożeniowych:

 • pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

Alokacja: W tym konkursie, rozumiana jako ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, wynosi aż 200 000 000,00 zł.

Nabór wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od  17 czerwca 2019 r. do 16 września 2019 r.

Informacje dodatkowe: W poprzednim naborze – w roku 2018 – dziewięć projektów otrzymało dofinansowanie. Ogólna wartość projektów wyniosła 67 689 063,97 zł, natomiast wartość dofinansowania kształtowała się na poziomie 36 242 665,79 zł.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane