Na Podlasiu, od sierpnia 2023 r., mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wspierane będą w zakresie wdrażania innowacji produktowych, usługowych, bądź procesowych. Ponadto, przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego będą mogły liczyć na wsparcie z zakresu automatyzacji i robotyzacji z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Na jakie wsparcie będą mogli liczyć przedsiębiorcy w województwie podlaskim?

Na Podlasiu od sierpnia 2023 r. przedsiębiorstwa (ze szczególnym uwzględnieniem tych z obszaru powiatów graniczących z Białorusią i Rosją) wspierane będą w zakresie wdrażania innowacji produktowych, usługowych, bądź procesowych.

Ponadto, w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, planowany jest konkurs na automatyzację i robotyzację.

1. Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Konkurs w ramach tego działania będzie ogłoszony w sierpniu. Nie jest jeszcze znana dokładna data.

  • Typ wnioskodawców

Będzie to konkurs skierowany dla MŚP z gmin z obszaru powiatów graniczących z Białorusią i Rosją o szczególnej kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych (zgodnie z załącznikiem nr I do FEdP)

  • Typy projektów

Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP.

  • Termin naboru wniosków

Sierpień 2023r.

  • Alokacja

W ramach tego konkursu, na dofinansowanie przedsiębiorców przewidziano 40 000 000 zł.

Przedsiębiorstwa z podlaskiego mogą liczyć również na wsparcie w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Obecnie planowany jest konkurs w ramach działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Dotacje z UE
Dowiedz się więcej

Działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

  • Typ wnioskodawców

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

  • Typy projektów

Kompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie automatyzacji i robotyzacji mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności Wsparcie obejmuje przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowa

  • Termin naboru wniosków

Od 2 sierpnia do 25 października 2023 r.

  • Alokacja

Kwota przewidziana na dofinansowanie w ramach konkursu 100 000 000 zł.

AUTORKA: Aleksandra Bąkowska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Czytaj więcej o dotacjach dla firm:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje z UE

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.