MŚP z województwa lubelskiego już wkrótce będą mogły starać się o dofinansowanie na realizację działań dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej.

Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Rosnące z roku na rok koszty energii elektrycznej stanowią znaczące obciążenie w budżecie przedsiębiorstw. W warunkach ostrej konkurencji każde obniżenie kosztów wpływa na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dlatego też ważne jest, w kontekście rozwoju gospodarki, zachowanie nie tylko zasady „zrównoważonego rozwoju”, ale też wprowadzenie pojęcia „racjonalnego zużycia”, w tym również energii elektrycznej. Tego typu działania zwiększające oszczędności są nie tylko uzasadnione gospodarczo, ale również społecznie.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu z siedzibą w Bielsku Białej, biorąca udział w międzynarodowym projekcie CHANGE, jako przedstawiciel jednego z pięciu polskich województw – Partnerów programu, przeprowadziła badania ankietowe wśród przedsiębiorców, którego celem było zdobycie informacji na temat zachęt i ograniczeń zastosowania w biznesie rozwiązań efektywnych energetycznie (w tym odnawialnych źródeł energii). Z badań tych jednoznacznie wynika, że sektor przedsiębiorstw charakteryzuje się niewykorzystanym potencjałem w oszczędzaniu energii, szacowanym na 10-20%. Oszczędności te można uzyskać m.in. w drodze inwestycji finansowanych ze środków europejskich. Unia dotuje bowiem technologie, które są przyjazne środowisku i pobudzają jednocześnie nowe, innowacyjne rozwiązania.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Środki dla przedsiębiorstw

W obecnym okresie programowania spora pula środków na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw jest przewidziana w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Najbliższy tego typu konkurs dla MŚP z województwa lubelskiego na zwiększenie oszczędności energii będzie trwał od połowy listopada 2016 r. do końca stycznia 2017 r.

Dofinansowanie przeznaczone będzie w szczególności na:

  • głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach
  • technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych
  • budowę i przebudowę/wymianę źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii
  • przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie

Wsparcie będzie mogło zostać przyznane wyłącznie na koszty inwestycji wynikające bezpośrednio z przeprowadzonego i dołączonego do wniosku o dofinansowanie audytu energetycznego.

Kto i ile może zyskać?

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

Warunki konkursu nie narzucają ograniczeń kwotowych dotyczących maksymalnej wartości projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych będzie mógł natomiast wynieść:

  • dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw – 65%
  • dla średnich przedsiębiorstw – 55%
  • dla spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki – 45%

Kwota alokacji przeznaczona na konkurs wynosi 118 310 734,67 zł.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie będzie przyjmować wnioski  w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw od 18 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

AUTOR:  Jolanta Wojciechowska, Specjalista, Doradztwo europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Efektywność energetyczna szansą na poprawę kondycji finansowej MŚP

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.