Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 31 marca 2017 r. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie zostanie udzielane na:

  • realizację przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych (przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji)
  • wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych (przygotowanie lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego)
  • zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, knowhow lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą
  • realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami
  • budowę, rozbudowę, przebudowę laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
  • zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług
  • stworzenie mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu / technologii realizowane w formule projektu grantowego

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

 

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców wdrażających innowacyjne rozwiązania i/lub prowadzący prace B+R i/lub korzystający z usług jednostek sfery B+R. Finansowanie mogą otrzymać także innowacyjne start-upy, szkoły wyższe i podmioty sfery B+R współpracujące z przedsiębiorstwami w realizacji i praktycznym wdrożeniu wyników badań oraz prac rozwojowych i/lub dysponujące ich wynikami.

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 102 mln PLN.

Wysokość wsparcie zależy od rodzaju wydatków zaplanowanych w projekcie – najwięcej bo aż 80% przedsiębiorcy mogą otrzymać na badania przemysłowe. W przypadku pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60%.

Nabór wniosków

To pierwsza edycja tego konkursu w perspektywie finansowej 2014-2020. Wnioski należy składać od 1 sierpnia 2017 roku do 29 września 2017 roku. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018 roku.

Dofinansowanie w ramach Konkursu 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne przeznaczone jest dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego prowadzących prace B+R lub wdrażających innowacyjne rozwiązania.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ekspansja przez innowacje – wsparcie dla firm z rejonu pomorza

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.