12 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej „Ustawa Nowelizująca”), które – choć nazwa na to nie wskazuje – odnoszą się do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i procedury składania sprawozdań do Repozytorium Dokumentów Finansowych przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Problem ze składaniem sprawozdań finansowych

W marcu ubiegłego roku weszły w życie przepisy, które zrewolucjonizowały system składania do sądów rejestrowych rocznych sprawozdań finansowych oraz powiązanych dokumentów. Zmieniła się zarówno forma dokumentów, jak i miejsce i sposób ich składania. Obowiązek składania dokumentów do sądów rejestrowych w formie papierowej zastąpiono obowiązkiem przesyłania dokumentów sporządzonych w formie elektronicznej do Repozytorium Dokumentów Finansowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Możliwość realizacji tego obowiązku przyznana została wyłącznie członkom organów albo wspólnikom zarządzającym jednostkami, posiadającym specjalny podpis kwalifikowany albo profil zaufany, a których PESEL odzwierciedlony jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym wyłączono możliwość wykonania tych czynności przez fachowych pełnomocników (np. radców prawnych, adwokatów).

Potrzeba nowej regulacji

Zmiana, o której mowa, była zaskoczeniem i istotnym utrudnieniem dla polskich przedsiębiorców i prawdziwym wyzwaniem dla podmiotów zagranicznych, niemających w gronie osób zarządzających posiadaczy numerów PESEL. W tym roku ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie przepisów umożliwiających przedsiębiorcom ustanowienie fachowego pełnomocnika do wykonania w jego imieniu czynności technicznych związanych z przesłaniem elektronicznych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Zgodnie bowiem z treścią zmienionych Ustawą Nowelizującą przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłoszenia takiego może dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, którego dane odpowiednie korporacje zawodowe udostępniły Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile w systemie ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. Tym samym, po rocznej przerwie – przedsiębiorcy ponownie będą mogli zlecić zadanie w tym zakresie innym osobom.

Jak złożyć sprawozdanie w 2019 r.?

Omawiając problemy związane z wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych nie sposób pominąć zmiany, która weszła w życie 1 października 2018 r. Począwszy od tego dnia przedsiębiorcy zobowiązani są nie tylko do elektronicznego przesyłania dokumentów do Repozytorium, ale także do sporządzenia sprawozdania w wersji elektronicznej i to we określonym przepisami prawa formacie.

W praktyce przedsiębiorcy nie dysponują odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym odczyt formatu i przygotowanie dokumentu w wymaganym formacie, muszą więc szukać wsparcia fachowców w tym zakresie. Co więcej, tak sporządzone sprawozdanie musi być podpisane przez wszystkich członków organu/wspólników zarządzających przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego (nie istnieje możliwość sporządzenia i podpisania sprawozdania w zwykłej formie pisemnej).

W tym kontekście należy więc odróżnić czynność podpisania od złożenia sprawozdania finansowego. O ile Ustawa Nowelizująca umożliwia zgłoszenie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych w imieniu przedsiębiorcy przez fachowego pełnomocnika, o tyle nie modyfikuje ona obowiązku uprzedniego podpisania sprawozdania przez kierownika jednostki (wszystkich członków organu zarządzającego jednostki).

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że możliwość ustanowienia fachowego pełnomocnika jest uproszczeniem w zakresie wykonywania obowiązków sprawozdawczych, niemniej zastanawiające jest, dlaczego zmiana ta wprowadzona zostaje dopiero teraz, kiedy większość przedsiębiorców poradziła sobie z tym obowiązkiem już w ubiegłym roku, tj. poświęciła czas na zapoznanie się z nowym systemem, założenie specjalnych i dedykowanych temu kont oraz pozyskała odpowiednie narzędzia (podpis kwalifikowany albo ePUAP). Nie można też zapominać, że wobec obowiązku podpisania elektronicznego sprawozdania w podanym przez ustawodawcę formacie przez wszystkich członków organu/wspólników zarządzających jednostką, sama możliwość złożenia dokumentów przez pełnomocników w praktyce nie wnosi wiele, a procedura i tak wymaga sporego zaangażowania osób zarządzających.

AUTOR: Justyna Nykiel, Specjalista, Aplikant radcowski, Kancelaria Prawna

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Fachowy pełnomocnik znów może złożyć sprawozdanie finansowe w imieniu przedsiębiorcy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.