Przedsiębiorcy z terenu województwa opolskiego, chcący wprowadzić w swoich przedsiębiorstwach zmiany przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej, będą mogli w najbliższym czasie ubiegać się o środki unijne na ten cel. Wsparcie skierowane będzie do mikro-, małych i średnich firm z podregionu nyskiego (powiaty: brzeski, namysłowski, nyski, prudnicki oraz głubczycki).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki konkursu z poddziałania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, przedsiębiorcy zainteresowani efektywniejszym wykorzystywaniem energii w swoich firmach będą mogli ubiegać się o wsparcie takich działań, jak:

  • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią
  • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach
  • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach
  • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu
  • audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinasowania to 100 tys. złotych, natomiast maksymalna kwota przewidzianego wsparcia wynosi 2 mln złotych. W zależności od wielkości firmy, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia na poziomie 65% (mikro- i małe przedsiębiorstwa) lub 55% kosztów kwalifikowalnych (średnie przedsiębiorstwa).

Kiedy można złożyć wniosek?

Nabór wniosków trwać będzie od 9 do 16 grudnia 2016 roku.

Wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie konkretnych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii i/lub wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%, natomiast do dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%.

AUTOR: Marta Niespodzińska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo europejskie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.