Treść artykułu

Przedsiębiorcy z terenu województwa opolskiego, chcący wprowadzić w swoich przedsiębiorstwach zmiany przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej, będą mogli w najbliższym czasie ubiegać się o środki unijne na ten cel. Wsparcie skierowane będzie do mikro-, małych i średnich firm z podregionu nyskiego (powiaty: brzeski, namysłowski, nyski, prudnicki oraz głubczycki).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki konkursu z poddziałania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, przedsiębiorcy zainteresowani efektywniejszym wykorzystywaniem energii w swoich firmach będą mogli ubiegać się o wsparcie takich działań, jak:

  • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią
  • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach
  • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach
  • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu
  • audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu

Potrzebujesz wsparcia w zakresie pozyskania funduszy UE?

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać?

Minimalna kwota dofinasowania to 100 tys. złotych, natomiast maksymalna kwota przewidzianego wsparcia wynosi 2 mln złotych. W zależności od wielkości firmy, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia na poziomie 65% (mikro- i małe przedsiębiorstwa) lub 55% kosztów kwalifikowalnych (średnie przedsiębiorstwa).

Kiedy można złożyć wniosek?

Nabór wniosków trwać będzie od 9 do 16 grudnia 2016 roku.

Wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie konkretnych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii i/lub wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%, natomiast do dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%.

AUTOR: Marta Niespodzińska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane