fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął konkretne kroki w walce z pandemią SARS-CoV-2 i jej skutkami dla lubuskich przedsiębiorców.

Województwo Lubuskie przeznaczyło 30 mln zł dla podmiotów, które ucierpiały wskutek zamrożenia gospodarki, spowodowanego epidemią.

Do kogo trafią pieniądze?

Pieniądze trafią do osób samozatrudnionych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców  posiadających siedzibę lub oddział (przez co najmniej 12 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku) w województwie lubuskim. Wsparcie będzie miało postać tzw. bonów.

Osoby samozatrudnione będą mogły ubiegać się o bony o wartości od 10 do 50 tys. zł, mikroprzedsiębiorstwa od 30 do 120 tys. zł, a małe firmy – od 50 do 200 tys. zł.

Operatorami projektu będą organizacje okołobiznesowe, które deklarują, że zdążą wdrożyć wszystkie procedury w taki sposób, aby pieniądze trafiły do przedsiębiorców na przełomie czerwca i lipca b.r.

Sprawdź Dotacje z UE Grant Thornton

Na jakie cale Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców

Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców będą udzielane na cele inwestycyjne i/lub obrotowe. Maksymalny poziom dofinansowania bonu wyniesie 95% kosztów, natomiast udział  kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednego przedsiębiorstwa nie będzie mógł przekroczyć 50%. Koszty obrotowe będą mogły być przeznaczone na opłaty eksploatacyjne, czynsze, zakup towarów, materiałów, surowców. Z pomocy wyłączone będzie finansowanie wynagrodzeń pracowników (na tę pomoc samorząd województwa przeznaczył już bowiem 20 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i pomoc ta wdrażana jest przez urzędy pracy).

Ważny fragment

Do dofinansowania kwalifikować się będą wydatki poniesione od stycznia b.r.

Przedsiębiorca, który otrzyma wsparcie, będzie musiał zobowiązać się do utrzymania dotychczasowej liczby miejsc pracy. Na preferencje natomiast będą mogli liczyć Ci, którzy założą utworzenie nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorca będzie mógł złożyć 1 wniosek o bon. Wykluczona będzie m.in. pomoc w sektorze kas spółdzielczych, jako instytucji finansowych lub bankowych oraz we wskazanych sektorach zastrzeżonych (kasyna, alkohole, wyroby tytoniowe).

Preferowani będą natomiast:

  • przedsiębiorcy z branż szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19, takich jak: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, handel detaliczny, przemysł czasu wolnego, usługi (kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne), produkcja przemysłowa dostarczająca towary do ww. branż.
  • przedsiębiorcy, których projekty będą miały na celu produkcję służącą zwalczaniu epidemii SARS-CoV-2.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Pierwszy konkurs z KPO dla przedsiębiorstw

21 września 2022 r. został ogłoszony pierwszy konkurs dla przedsiębiorstw w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Póki co ze środków KPO skorzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa lub…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane