Od 28 lutego do 29 sierpnia 2019 r. w Polsce Wschodniej trwać będzie nabór wniosków w konkursie skierowanym do konsorcjów MŚP. Konkurs podzielony jest na 3 rundy.

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach konkursu, dofinansowane zostaną projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji. Do wsparcia wpisują się projekty obejmujące łącznie:

 • Inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych
 • Opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania
  i promocji produktu

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będzie m.in.:

 • Nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego,
  z wyłączeniem lokali mieszkalnych (do 10% kosztów kwalifikowalnych)
 • Budowa i przebudowa obiektów
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • Działania informacyjno-promocyjne
 • Opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania
  i promocji produktu

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się konsorcja składające się z co najmniej trzech przedsiębiorstw, posiadające status MŚP oraz samodzielny Wnioskodawca MŚP. W tym ostatnim przypadku produkt sieciowy będzie tworzony z podmiotami współpracującymi, a nie otrzymującymi wsparcia w ramach konkursu.

Wysokość wsparcia i rodzaje pomocy

Konkurs przeznaczony jest na projekty, w których minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 mln zł.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych:

 • 50% dla Wnioskodawców z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego
 • 35% dla Wnioskodawców z województwa świętokrzyskiego

Premia + 10 p.p. dla średnich i + 20 p.p. dla małych przedsiębiorstw.

To już IV edycja tego konkursu. W latach 2016-2017, w dwóch pierwszych edycjach, dofinansowanie otrzymało 19 Wnioskodawców. III edycja konkursu zakończyła się  24 stycznia br. Przewiduje się, iż ocena projektów trwać będzie około 4 miesięcy.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Innowacyjne produkty sieciowe w Polsce Wschodniej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.