Przedsiębiorcy z województwa podlaskiego przy pomocy funduszy unijnych będą mogli rozwinąć swoje firmy poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planowany jest nabór wniosków w konkursie o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3: Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Termin naboru planowany jest od 23. sierpnia 2018 r. do 24. września 2018 r.

Do typów projektów, które będą wpisywać się w idee konkursu należą inwestycje dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym, w tym:

 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na
  rynek nowych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków
  kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków
  kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Podsumowanie

Konkurs, o którym mowa ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego. Ich priorytetem jest wspieranie rozwoju działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach. Warto skorzystać
z szansy, jaką niesie dotacja, gdyż poziom dofinansowania jest zachęcający.

AUTOR: Karolina Tarabańska, specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Innowacyjne projekty na Podlasiu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.