W perspektywie finansowej 2014-2020 firmy mają szerokie możliwości wsparcia inwestycji ze środków unijnych. Najwięcej pieniędzy przeznaczono dla innowacyjnych przedsiębiorstw, które mogą pozyskać dotacje przede wszystkim na prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie ich wyników. 

Od maja przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje na prace badawczo-rozwojowe. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Szybka ścieżka przeznaczyło na ten cel 1,6 mld zł. Wdrożenie wyników działań B+R firmy będą mogły sfinansować ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, możliwych do pozyskania w konkursie 3.2.1 Badania na rynek.

W nowym okresie programowania 2014-2020 unijne dotacje dla firm mają być bodźcem stymulującym innowacyjność przedsiębiorstw, szczególnie tych działających w sektorze MSP. Na wsparcie badań, rozwoju i innowacji w obecnej perspektywie finansowej może być wydane, po uwzględnieniu wszystkich dotacji na poziomie krajowym i regionalnym, ok. 15 mld euro.

Szybką ścieżką po dotacje

Jak sama nazwa wskazuje, szybkim, a zarazem czytelnym i przejrzystym schematem ubiegania się o dotacje na prace badawczo-rozwojowe jest konkurs Szybka ścieżka. Ocena wniosku i wydanie decyzji o pozytywnym lub negatywnym jego rozpatrzeniu jest stosunkowo krótka i trwa ok. 60 dni. Zaletą konkursu jest to, że wnioskodawcą może być indywidualne przedsiębiorstwo, a nie konsorcjum. Intensywność wsparcia projektów będzie zależała od rodzaju działań w nim przewidzianych, wielkości przedsiębiorstwa oraz stopnia rozpowszechnienia wyników projektu i może sięgać nawet 80% kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2015 r.

Szybka ścieżka to działanie dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom. Dla dużych firm NCBR przewidziało uruchomienie konkursu dofinansowującego badania przemysłowe i prace rozwojowe, którego nabór planowany jest na październik i listopad 2015 r.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Prawie pół miliarda na inwestycję w infrastrukturę B+R

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw zapewnią środki PO IR. Przewiduje się dotacje na aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która posłuży tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie powinno przyczynić się do powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych. Alokacja przewidziana w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw wynosi 460 mln zł. Firmy zainteresowane tego typu działaniami będą mogły składać wnioski od początku września do końca października 2015 r.

Wsparcie także na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Wdrożenie wyników prac B+R ułatwią przedsiębiorcom środki przeznaczone na działanie 3.2.1 Badania na rynek. Konkurs ma zostać ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a nabór wniosków będzie trwał od 31 sierpnia do 30 września 2015 r. Wsparciem zostaną objęte projekty, w których przewiduje się wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów. Wnioskodawcą w konkursie mogą być mali i średni przedsiębiorcy. Preferencje zarówno w projektach badawczo-rozwojowych jak i tych polegających na wdrożeniu wyników owych prac uzyskają projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Innowacyjność i kreatywność polskich firm zostanie doceniona w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Zarówno na etapie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych jak i wdrażania ich wyników, a także w przypadku nabycia wyników prac B+R, przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie inwestycji w postaci dotacji. Jej poziom będzie uzależniony w dużej mierze od stopnia rozpowszechnienia wyników projektu. Firmy będą mogły otrzymać premię, w postaci wyższej intensywności finansowania, z tytułu szerokiego oddziaływania projektu na rynku. Istotną zaletą dostępnych konkursów dla przedsiębiorstw jest również przejrzysty i szybki schemat aplikowania o środki unijne.

Autorką publikacji jest Monika Jasieniecka, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Innowacyjność przepustką do szybkich i łatwych dotacji dla firm

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.