Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego otrzymają wsparcie na przeprowadzenie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną. W ramach konkursu będzie można zmodernizować procesy produkcyjne i posiadane budynki oraz wprowadzić odnawialne źródła energii.

Konkurs jest skierowany do mikro, małych, średnich firm prowadzących działalność na terenie Wielkopolski, które chcą podnieść tzw. efektywność energetyczną. W praktyce oznacza to możliwość pozyskania środków na:

  • modyfikacje procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej, np. przebudowa linii  produkcyjnych,  zastosowanie  energooszczędnych technologii  produkcji,  zastosowanie  technologii  odzysku  energii,   wykorzystanie energii ciepła odpadowego,
  • wprowadzenie systemów zarządzania energią,
  • kompleksowe modernizacje budynków wykorzystywanych na cele prowadzonej działalności, np. budynków produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-usługowych,
  • inwestycje w instalacje wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (jako element dodatkowy).

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Preferowane  będą  projekty  realizowane  w  obszarach  regionalnych  inteligentnych specjalizacji województwa wielkopolskiego.

Pomocą  będą mogły  zostać  objęte wyłącznie  modyfikacje  już  istniejących procesów technologicznych.

W ramach kosztów kwalifikowalnych możliwe do sfinansowania będą wyłącznie koszty niezbędne do  osiągnięcia  wyższego  poziomu  efektywności  energetycznej:

  • środki trwałe wraz z montażem,
  • wartości niematerialne  i  prawne  wraz  z  wdrożeniem  (dot.  tylko  systemów zarządzania energią),
  • prace i materiały budowlane.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000,00 zł.

Maksymalna  wartość  dofinansowania wynosi  2 000 000,00  zł.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektu wynosi:

  • 65% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 55% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Do rozdysponowania jest 60 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 30 czerwca do 28 lipca 2017 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z Wielkopolski

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.