Polska jest doskonałą destynacją do inwestowania oraz rozwoju biznesu. Potwierdzają to liczne badania, prowadzone zarówno globalnie, jak i w skali kraju. Ostatni ranking Global Best to Invest wskazuje, że plasujemy się na piątym miejscu, a przed nami tylko Chiny, Niemcy, Wielka Brytania oraz Indie. Podobnie wypada raport Financial Times, któremu partneruje Rzeczpospolita. Wynika z niego, że Polska zajmuje również piątą pozycję pod względem wartości nowych inwestycji. Z kolei według danych NBP za I kwartał 2019 r. zagraniczne inwestycje bezpośrednie wzrosły o 48%.

94% inwestorów zagranicznych zainwestowałoby w Polsce ponownie

Decyzję o ponownym zainwestowaniu podjęłoby aż 94% inwestorów –  tak wynika z 12 edycji badania „Klimat inwestycyjny”, zrealizowanego przez Grant Thornton, Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz HSBC.

Można więc powiedzieć: „cudze chwalicie, swego nie znacie”… Tymczasem nasz kraj uznawany jest nie tylko przez Europejczyków, ale również w skali globalnej, za jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc na świecie do lokowania inwestycji.

Co więc sprawia, że warto rozwijać biznes w Polsce?

Na pierwszym miejscu – potencjał rynku wewnętrznego

 

Ważny fragment

Inwestorzy najwyżej oceniają chłonność rynku, wyrażoną zarówno poprzez potencjał produkcyjny i usługowy, jak również docelowe miejsce sprzedaży. Wysoka ocena tego czynnika idzie w parze z kryterium stabilnego środowiska makroekonomicznego. W 2018 roku PKB wzrósł o 5,1%, natomiast w 2019 r. Komisja Europejska przewiduje wzrost gospodarczy na poziomie 4,4%.

Kluczowy jest kapitał ludzki

Pomimo powszechnie zwiększających się trudności na europejskim rynku pracy, polscy pracownicy oceniani są bardzo wysoko pod względem lojalności i zaangażowania oraz wydajności. Naszym atutem jest dostępność do wykwalifikowanych i kompetentnych kadr, a koszty pracy są nadal uznawane za niższe w stosunku do krajów zachodnich. Czynniki te są istotne dla inwestorów nie tylko z punktu widzenia lokowania produkcji, ale przede wszystkim wobec dynamicznie rozwijającego się sektora nowoczesnych usług biznesowych (BSS), który – rosnąc w szybkim tempie – regularnie zwiększa zatrudnienie. Niezależnie od wysokiej jakości kapitału ludzkiego, w wyniku bezpośrednich inwestycji zagranicznych kreujemy najwięcej w Europie miejsc pracy (zgodnie z komunikatem PAIH).

Duże znaczenie ma przyjazne środowisko biznesowe

Inwestorzy zwracają uwagę na transparentność i rzetelność partnerów biznesowych. Wysoko oceniana jest współpraca z administracją samorządową. Jakość i sprawność obsługi w urzędach, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami handlowymi oraz instytucjami okołobiznesowymi stymuluje przyjazny rozwój biznesu w Polsce.

Liczą się zasoby

Uwagę zwraca też kolejny czynnik – położenie Polski w centrum Unii Europejskiej oraz potencjał infrastrukturalny i zasobowy. Inwestorzy wysoko notują przygotowanie przestrzeni inwestycyjnych, zarówno pod względem technicznym, jak i prawnym. Z roku na rok rosną rankingi dotyczące infrastruktury logistycznej, inwestorzy doceniają postępujący progres w zakresie jakości i rozwoju dróg, autostrad, transportu lotniczego i kolejowego. Mocną stroną są sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne. Dla inwestycji ważną kwestią jest również dostępność surowców, materiałów i komponentów do produkcji.

Polska, ze swoim potencjałem zasobowym, jest obecnie kluczowym graczem na rynku światowym, atrakcyjnym miejscem i bardzo ważnym kooperantem do produkcji najnowszych technologii i produktów oraz rozwoju nowoczesnych usług.

Przyciągają zachęty inwestycyjne

Ważnym argumentem dla inwestorów jest możliwość korzystania z dotacji z funduszy UE wspierających działalność B+R (pozwalających finansować proces realizacji prac, jak również zakup niezbędnych do tego celu infrastruktury i wyposażenia).

Lata 2018 i 2019 przyniosły kolejne, korzystne zmiany. Dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową została wprowadzona preferencyjna stawka podatkowa 5% dla dochodu w odniesieniu do kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box.

Kolejna ulga odnosi się do Polskiej Strefy Inwestycyjnej, którą objęta jest obecnie cała Polska. W zależności od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa, inwestorzy mogą uzyskać zwolnienia podatkowe z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.

Z czym musimy się zmierzyć?

Obok szeregu atutów występują obszary, wymagające pilnych usprawnień. Słabym punktem są niestabilne prawo, niska efektywność sądownictwa i skomplikowany system podatkowy. Inwestorzy narzekają, że utrudnia im to planowanie inwestycji, w którym muszą przewidzieć obciążenia finansowe w dłuższej perspektywie, a także komplikuje bieżącą działalność operacyjną. Skoro żółtą kartkę otrzymaliśmy za biurokrację, aby utrzymać atrakcyjność inwestycyjną Polski rządzący muszą podjąć niezwłoczne działania, służące poprawie kondycji procesu legislacyjnego, zarówno pod względem jakości, jak i ilości stanowionego prawa. Pojawia się światło w tunelu, gdyż zgodnie z wynikami cyklicznego badania Grant Thornton „Barometr Prawa”, w 2018 roku weszło w życie o 46% mniej stron nowych aktów prawnych niż rok wcześniej, a to już są pozytywne symptomy korzystnej zmiany.

Coraz większe znaczenie dla inwestycji zagranicznych mają kraje CEE, w tym Polska. Z uwagi na wysoką atrakcyjność inwestycyjną Polski, ocenianą przez pryzmat wielu kryteriów, przy jednocześnie stosunkowo niższym poziomie kosztów w porównaniu do Europy Zachodniej, inwestorzy zagraniczni coraz częściej rozważają Polskę nie tylko jako miejsce bezpośrednich inwestycji, ale również cel realokacji z innych krajów europejskich. Posiadamy bowiem potencjał wewnętrzny do rozwoju zaawansowanej technologicznie produkcji oraz oferowania nowoczesnych usług dla biznesu, którego główną siłą jest świetnie wykształcona i wykwalifikowana kadra pracownicza i menedżerska, posługująca się językami obcymi. W pakiecie dla inwestora zagranicznego dokładamy narzędzie Grant Thornton – Foreign Investor Navigator – które pozwala na prowadzenie i wsparcie na każdym etapie rozwoju projektu oraz dobór bezpiecznych i korzystnych rozwiązań prawnych, podatkowych i ekonomicznych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Inwestycje zagraniczne w Polsce – dlaczego warto?

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.