Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Ochrona własności przemysłowej. Nabór rozpocznie się już w marcu.

W marcu br. rusza kolejny nabór wniosków, których przedmiotem jest ochrona własności przemysłowej. Jest to już III edycja konkursu cieszącego się dużym zainteresowaniem Wnioskodawców. O tym,
że warto brać udział w konkursie przekonało się 127 przedsiębiorców, którzy otrzymali możliwość dofinansowania swoich projektów w poprzednich edycjach konkursu.

Jakie typy projektów można realizować w ramach wsparcia?

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty obejmujące działania związane z:

  • uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

  • realizacją ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

 

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
50 000 000,00 PLN, w tym 4 440 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 45 560 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie musi wynosić
10 000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych  nie może przekroczyć  1 000 000,00 PLN.

Maksymalna intensywność wsparcia może wynieść 50% wartości  kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od dnia 06 marca 2018 r. do dnia 29 listopada 2018 r.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Już teraz zadbaj o ochronę swoich pomysłów!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.