fbpx

Treść artykułu

Z początkiem tego roku pojawiły się problemy w zakresie opodatkowania kart podarunkowych, szczególnie u dostawców, którzy w swoim asortymencie mieli wyłącznie towary czy usługi opodatkowane jedną stawką VAT. Zgodnie z nowymi przepisami w takich przypadkach obowiązek zapłaty podatku powstawał już w momencie wydania takiej karty. Dużych problemów nastręcza również późniejsza realizacja bonu i obowiązek zarejestrowania tego zdarzenia na kasie fiskalnej.

Nowe zasady opodatkowania bonów

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady opodatkowania bonów, czyli instrumentów wymienianych na towary i usługi. Zmiany wprowadzone w tym zakresie do Ustawy VAT są wynikiem implementacji przepisów unijnych.

Ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje bonów: bon jednego przeznaczania (SPV) oraz bon różnego przeznaczenia (MPV). Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których dotyczy bon oraz kwota należnego podatku z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane już w chwili emisji bonu. Każdy bon, który nie jest bonem SPV, jest bonem MPV.

Bon SPV opodatkowany jest na każdym etapie obrotu: przy emisji i przy każdym kolejnym jego przekazaniu podmiot wydający zobowiązany jest wykazać podatek należny, sama realizacja bonu (zamiana na towar czy usługę) pozostaje już natomiast poza zakresem opodatkowania VAT.

Natomiast bony różnego przeznaczenia (czyli bony typu MPV) opodatkowane są na takich samych zasadach, jak były do tej pory opodatkowywane tego rodzaju instrumenty: emisja i każde przekazanie bonu jest nieopodatkowane VAT, a sama zamiana bonu na towar skutkuje obowiązkiem rozliczenia przez dostawcę podatku należnego, jak przy sprzedaży.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Kiedy bon jest bonem SPV

Z przepisów Ustawy VAT można zatem wywnioskować, że jeżeli sklep wydający bon prezentowy posiada w swoim asortymencie wyłącznie towary opodatkowane wg jednej stawki VAT, to możliwe jest określenie wszystkich parametrów dostawy, a co się z tym łączy – bon taki nosi cechy bonu jednego przeznaczenia. Jego emisja i każde kolejne przekazanie powinno zostać opodatkowane VAT (znajduje to potwierdzenie w interpretacji nr: 0114-KDIP1-3.4012.43.2019.1.MT z 19.02.2019 r.).

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Pamiętać jednak należy, że

Ważny fragment

warunkiem koniecznym do zakwalifikowania kart prezentowych jako bonów SPV, jest możliwość ich wymiany wyłącznie na towary opodatkowane jedną stawką VAT (tylko wówczas istnieje bowiem możliwość określenia kwoty podatku należnego już w momencie emisji bonu).

Jeżeli zatem potencjalnie istnieje możliwość, że posiadacz karty dokona za jej pośrednictwem zapłaty za towary wywożone z Polski w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej (WDT z Polski dla dostawcy towaru i wystawcy bonu), to dostawa taka będzie opodatkowana stawką 0%, czyli inną niż, gdy asortyment jest sprzedawany w kraju. W takim przypadku zatem nie są spełnione przesłanki do uznania karty prezentowej za bon SPV; karta podarunkowa w takich przypadkach stanowi bon MPV.

Przy bonach MPV, jak wskazano powyżej – obowiązek zapłaty podatku należnego w przypadku takich bonów powstaje w momencie wymiany bonu na towar czy usługę.

Powyższe wnioski wynikają z interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 16 kwietnia 2019 r., nr: 0114-KDIP1-3.4012.35.2019.1.ISK, w której organ potwierdza, że jeżeli w ramach jednej Karty (bonu) istniałaby możliwość dokonania zakupu zarówno towarów opodatkowanych na terytorium kraju podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, jak również zakupu w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (przy spełnieniu warunków wynikających z art. 42 ustawy o VAT) opodatkowanej 0% stawką podatku VAT, Karta taka nie stanowi bonu jednego przeznaczenia (bonu SPV) w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy o VAT. W konsekwencji ww. Kartę należałoby uznać za bon różnego przeznaczenia (bon MPV).

Powołana interpretacja indywidualna potwierdza, że nawet potencjalna możliwość dostawy towaru czy usługi opodatkowanej stawką 0% w zamian za bon, skutkuje koniecznością kwalifikacji takiego bonu jako bonu różnego przeznaczania (MPV). Obowiązek zapłaty podatku VAT w przypadku emisji takich bonów powstaje w momencie wymiany bonu na towar.

AUTOR: Elżbieta Ślusarczyk, Doradca, Doradztwo podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane