Kobiety na polskim rynku pracy stanowią już prawie połowę pracowników aktywnych zawodowo. Z jakimi problemami mierzą się współczesne kobiety, dla których rozwój zawodowy, wykorzystywanie własnych możliwości i sięganie po wymarzony sukces, przy jednoczesnej trosce i najwyższej dbałości o życie rodzinne jest spełnieniem marzeń?

Co prawo pracy oferuje współczesnym kobietom biznesu

Kobiety na rynek pracy wchodziły stopniowo. W latach 50-tych udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych wynosił zaledwie około 30%. Już po dwudziestu latach wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 40%, by zaraz na początku lat 90-tych przekroczyć próg 45%. Od roku 2014 wskaźnik ten utrzymuję się na poziomie około 49%.

Udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych osób ciągle pozostaje mniejszy niż mężczyzn. Wierzymy jednak, że rozwiązania prawne, będące skutkiem wpływu, jaki wywiera na przedsiębiorców tzw. rynek pracownika, spowodują, że różnica ta w najbliższych lata zatrze się. Usprawnienia, jakie dla kobiet, powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem, a które na nowo muszą „wbić się” w rynek pracy, przewidziało prawo pracy to:

  • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie i można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Zgodnie z art. 132 KP można połączyć go z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy danej osoby;
  • przerwa na karmienie –  pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw które mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Jeśli kobieta karmi więcej niż jedno dziecko obie przerwy wynoszą po 45minut (Art. 187 KP);
  • opieka na dziecko – pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 może wykorzystać 2 dni (16h) zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (Art. 188 KP).

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

 

Elastyczne formy zatrudnienia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Pracodawcy coraz częściej wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców, którzy chcą rozwijać się zawodowo, łącząc profesjonalną aktywność z obowiązkami domowymi, poprzez dodatkowe rozwiązania. Przykładowo:

  • home office – możliwość wykonywania pracy zdalnie. Rodzic może wtedy wykonywać służbowe obowiązki będąc w domu i jednocześnie sprawując opiekę nad dzieckiem. Jest to ułatwienie przykładowo w sytuacji, gdy dziecko jest chore i nie można posłać go do żłobka. Prawo pracy wprawdzie nie uregulowało tej kwestii, jednak pracodawcy mają możliwość samodzielnego wdrożenia tego rozwiązania;
  • elastyczny czas pracy – rodzice w zależności od potrzeb decydują w jakich godzinach będą pracować. Pomaga to zaplanować zawiezienie i odebranie dziecka z przedszkola czy żłobka, co dla rodziców jest niezwykle ważne. To rozwiązanie, choć posiada podstawy prawne, również powinno zostać uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych firmy.

Coraz odważniej sięgamy po sukces zawodowy

Kobiety aktywne zawodowo, jako swoje największe, biznesowe wyzwanie, obok „szklanego sufitu” i wciąż pokutujących stereotypów, wymieniają brak czasu na godzenie wymagających obowiązków domowych i realizację zawodowych celów. Mamy nadzieję, że postęp technologiczny, elastyczność nowych pokoleń, które wchodzą na rynek pracy oraz stale zwiększająca się świadomość pracodawców związana z kreowaniem efektywnej przestrzeni biznesowej sprawi, że kobiety będą w coraz większym stopniu odważnie sięgać po realizację swoich zawodowych marzeń.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kobiety na rynku pracy - z jakimi problemami mierzą się na co dzień?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Masłowska

Młodszy specjalista ds. kadr i płac

Skontaktuj się

Agnieszka Masłowska

Młodszy specjalista ds. kadr i płac

Poproś o kontakt

Agnieszka Masłowska

Młodszy specjalista ds. kadr i płac

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.