Treść artykułu

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło kolejną edycję konkursu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Województwie Śląskim w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na wdrożenie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Typy projektów objętych dofinansowaniem

Dofinansowanie może zostać przyznane dla inwestycji, które polegają na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Pomoc uzyskają projekty dotyczące pozyskania i implementacji innowacji produktowych  i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych, jako wspomagających.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie pozyskania funduszy UE?

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Beneficjenci

Dofinansowanie skierowane jest do:

  • mikroprzedsiębiorstw,
  • małych przedsiębiorstw,
  • średnich przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania wynosi:

  • 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
  • 35% dla średnich przedsiębiorstw.

Wartość dofinansowania

  • Minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 000,00 zł.
  • Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3 000 000,00 zł.

Alokacja przeznaczona na konkurs 

  • 77 450 400,00 zł

Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie

  • 28 luty 2019 r. – 18 kwietnia 2019 r.

AUTOR: Michał Wałecki, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Dotacja dla sektora stoczniowego

Od 17.06 do 16.09.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R – INNOSHIP II, Inteligentny Rozwój, w którym sektor stoczniowy może otrzymać wsparcie finansowe. W ramach konkursu…

Bony na innowacje dla MŚP

Od 17.04.2019r. do 07.01.2020r. otwarty będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane