2018 rok przyniesie kolejne miliardy z funduszy europejskich dla przedsiębiorców w poszczególnych konkursach na szczeblu krajowym i regionalnym.   

Ułatwienia dla przedsiębiorstw będą nadal praktykowane

Wzorem roku ubiegłego, praktykowane będą uproszczenia w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, takie jak np. przeprowadzanie konkursów odbywających się w rundach, co znacznie skróci czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu wsparcia.

Miliardy na dotacje dla przedsiębiorstw

Największe wsparcie będzie można uzyskać, jak dotychczas, w programie krajowym Inteligentny Rozwój. Spora część środków przeznaczona będzie na popularne wśród Wnioskodawców konkursy tzw. szybkiej ścieżki, w ramach której można będzie otrzymać wsparcie realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonego biznesu i wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej. W  2018 r. planowanych jest 5 naborów dla przedsiębiorców z regionów słabiej rozwiniętych:

  • dla MŚP – od marca do maja 2018 r. oraz od sierpnia do grudnia 2018 r.
  • dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence – od kwietnia do grudnia 2018 r.
  • dla dużych przedsiębiorców – od marca do czerwca 2018 r. oraz od września do listopada 2018 r.

W 2018 r. pojawią się też konkursy branżowe:

  • branży farmaceutycznej – InnoNeuroPharm (sierpień – październik 2018 r.)
  • sektora recyclingu  surowców naturalnych i drewna – Innowacyjny Recycling (wrzesień – listopad 2018 r.)
  • branży motoryzacyjnej – INNOMOTO (maj – lipiec 2018 r.)
  • sektora stoczniowego – INNOship (kwiecień – czerwiec 2018 r.)

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Przedsiębiorstwa zainteresowane tworzeniem lub rozwojem centrów B+R będą mogły otrzymać wsparcie na niezbędną w tym zakresie infrastrukturę w ramach konkursu dla działania 2.1. POIR, do którego nabór wniosków będzie prowadzony na przełomie II i III kw. 2018 r.

To tylko niewielka cześć możliwości oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Warto również wspomnieć, iż przedsiębiorstwa korzystające z unijnego wsparcia na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w 2018 r. będą miały możliwość skorzystania z jeszcze atrakcyjniejszej ulgi badawczo-rozwojowej. W 2018 r. limity odliczeń wzrosną do 100%, a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych nawet do 150%. Rozszerzony również zostanie katalog kosztów kwalifikowanych.

W ramach poszczególnych regionalnych programów operacyjnych dla przedsiębiorstw  przewidziano m.in.  wsparcie w zakresie finansowania prac B+R, doradztwa, wsparcia infrastruktury B+R, zwiększania efektywności  energetycznej, ekspansji zagranicznej, wdrożenia innowacji procesowych i produkcyjnych. Harmonogramy programów operacyjnych poszczególnych województw na 2018 rok są dostępne na stronie internetowej poświęconej funduszom europejskim (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Przygotowanie właściwej dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania dofinansowania wymaga zaplanowania całego procesu z wyprzedzeniem. Znając możliwości pozyskania wsparcia w 2018  r., warto pomyśleć o pozyskaniu środków z funduszy europejskich już teraz.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kolejne miliardy z funduszy unijnych do rozdania w 2018 r.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.