WSA w Warszawie uznał, że prawo do skorzystania ze skróconego 25 dniowego terminu zwrotu VAT nie jest uzależnione od formy zapłaty. Zdaniem Sądu  zapłata może nastąpić przelewem, gotówką lub w formie potrącenia wzajemnych należności między podatnikami.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 Ustawy o VAT podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot podatku w terminie 25 dni jeżeli dopełni formalności tj. złoży wniosek wraz z deklaracją podatkową, a kwota podatku wykazana w deklaracji wynikać będzie z faktur lub dokumentów celnych potwierdzających dokonanie w całości zapłaty kwot należności.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, aby móc wystąpić o szybszy zwrot podatnik musi dokonać fizycznej zapłaty gotówką lub przelewem za faktury dokumentujące transakcje. Zdaniem organów podatkowych, formą zapłaty o której mowa w art. 87 ust. 6 pkt 1 Ustawy VAT nie jest kompensata wzajemnych rozrachunków.

Sprawdź Interpretacje indywidualne Grant Thornton

 

Stanowiska powyższego nie zaaprobował WSA w Warszawie w wyroku z dnia z 15 kwietnia 2014 r., sygn. III SA/Wa 2374/13. Uzasadniając wyrok Sąd wskazał, że wzajemne potrącenie między kontrahentami stanowi zapłatę, a tym samym tego podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot podatku w skróconym terminie 25 dni.

Ten korzystny wyrok, którego tezy są zbieżne z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2011 r. (sygn. akt I FSK 1075/10) oraz z dnia 5 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I FSK 1731/11) być może spowoduje zmianę stanowiska organów podatkowych.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kompensata daje możliwość szybszego odzyskania podatku

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.