Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego z początkiem 2018 roku przy wsparciu z funduszy unijnych będą mogli rozwinąć swoje firmy poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego planowany jest nabór wniosków w konkursie o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Termin naboru planowany jest od 9 stycznia 2018 r. do 28 maja 2018 r.

Do typów projektów, które będą wpisywać się w idee konkursu, należą inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Dla kogo wsparcie?

Konkurs skierowany będzie do przedsiębiorstw. Beneficjentem będzie mogło zostać także konsorcjum przemysłowe z wiodącą rolą przedsiębiorstwa.

Ocena projektów dokonywana będzie na podstawie kryteriów wyboru projektów. Na ocenę składał się będzie etap oceny formalnej I stopnia, merytorycznej oraz formalnej II stopnia.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania na projekty dotyczące inwestycji
w infrastrukturę badawczo-rozwojową będzie mógł wynieść 35%. Konkurs ma przyczynić się do wytworzenia lub też do unowocześnienia
w przedsiębiorstwach infrastruktury badawczo-rozwojowej, co zapewne wpłynie na efektywność prowadzenia innowacyjnej działalności.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie 

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Łódzkie stawia na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.