Treść artykułu

Szanowni Państwo, rachunkowość i audyt finansowy wydają się hermetycznymi i złożonymi dziedzinami wiedzy. Sam fakt, że Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to grubo ponad 1000 stron tekstu, sprawia, że często podchodzimy do tej wiedzy z niechęcią. Niemniej system MSSF stanowi bazę do podejmowania decyzji inwestycyjnych, a, jak mawiał Warren Buffet, „inwestowanie musi być racjonalne; jeśli nie wiesz, w co inwestujesz, nie inwestuj”. Inwestorzy poszukują bezpieczeństwa, a rynki finansowe regulowane są właśnie w tym celu. Podobne cele ma audyt finansowy. Pragniemy czuć, że pieniądze, które zainwestowaliśmy, są bezpieczne. Jest to od dawna już podejmowana przez człowieka próba ujarzmienia natury rynku, na co w artykule dotyczącym historii audytu wskazuje Anna Jacenko. Obecny kryzys dowodzi najlepiej, że ujarzmienie rynku nie jest możliwe, nie da się zagwarantować bezpieczeństwa tam, gdzie działa ludzka energia, pomysłowość i konkurencja – one zawsze będą górą. Traktujmy rachunkowość i audyt jako narzędzia służące dobremu i świadomemu inwestowaniu, zarówno w warunkach koniunktury jak i dekoniunktury. Aby podejmować decyzje świadomie, trzeba rozumieć swoje inwestycje, sprawozdania finansowe i sposób, w jaki są zbudowane, a na tym polu dzieje się wiele (patrz artykuły Elżbiety Podolak, Barbary Zyndy i Dawida Napierały). Rachunkowość nie jest obiektywna. Jak wiadomo: ilu ekspertów, tyle opinii na temat przyszłości. Ze sprawozdaniem finansowym jest jednak trochę inaczej. To zarządy decydują o strategii firmy, a ta z kolei przekłada się na plany finansowe, co często znajduje odzwierciedlenie bezpośrednio w sprawozdaniu finansowym. Zarząd i wizja prowadzonej przez niego firmy mają duży wpływ na stosowaną politykę rachunkowości, w ramach której niemało jest zagadnień do przemyślenia (o czym szerzej w artykule Elżbiety Grześkowiak). Sprawozdania finansowe zawierają w sobie dużą dawkę subiektywizmu płynącego zarówno od sporządzających je zarządów, jak i oceniających je audytorów. Dlatego niezwykle ważna jest umiejętność spojrzenia na sprawozdania finansowe z różnych perspektyw i uwzględnienia tych punktów widzenia przy ocenie sprawozdania przez audytora. Metodologia Grant Thornton opiera się właśnie na takim podejściu, zwanym „Horizon”, o którym szerzej w artykule Michała Ratajczaka. Potrzeby inwestorów w obszarze informacji są duże, a w interesie przedsiębiorców leży zaspokajanie tych potrzeb poprzez sprawozdania finansowe wysokiej jakości. Inwestorzy zaś winni podnosić umiejętność ich czytania. Językiem komunikacji jest rachunkowość, a jej systemem, mającym największe szanse na stanie się powszechnie akceptowanym we wszystkich istotnych gospodarkach świata, są właśnie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, którym poświęcamy aktualny numer magazynu „Plus”. Pobierz PDF

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane