dg2Minęło już ponad półtora roku od upadku Lehman Brothers – inwestycyjnego giganta ze 158-letnią tradycją. To zdarzenie być może na zawsze stanie się symbolem obecnego kryzysu gospodarczego, który tak mocno zachwiał wiarą wielu ludzi w model gospodarki opartej na prywatnej przedsiębiorczości i swobodzie przepływu kapitału. Wydaje się – choć wydarzenia w Grecji, a także w całej strefie euro nie do końca zdają się to potwierdzać – że globalny kryzys powoli ustę- puje. Pojawiają się pierwsze symptomy ożywienia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i Azji.

Jako aktywni uczestnicy życia gospodarczego wybiegamy w naszych wizjach i działaniach do przodu. Zapewne przyjdzie jeszcze czas na pogłębione badania i nie jedna obszerna praca naukowa zostanie poświęcona analizie przyczyn najgłębszego kryzysu w powojennej historii świata. Już teraz jednak widzimy, że relatywnie łagodnie przechodzą obecną zapaść gospodarczą dwie kategorie przedsiębiorstw.

Pierwszą stanowią te przedsiębiorstwa, które są bardziej rentowne niż ich konkurenci. Kryzys pokazał, że rentowność jest nie tylko podstawowym miernikiem ważnym dla właścicieli, ale także istotnym czynnikiem ograniczającym ryzyko związane z przedsiębiorstwem i decydującym o możliwościach jego dalszego rozwoju. W okresie kryzysu, kiedy kurczą się rynki zbytu, wygrywają te przedsiębiorstwa, które mają niższe koszty niż ich konkurenci lub też potrafią szybciej niż konkurenci dostosować się do obniżonego poziomu przychodów.

Drugą kategorię „pogromców kryzysu” stanowią te przedsiębiorstwa, które potrafią dobrze planować swoją działalność zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie. Kryzys sprawił, że wiele firm porzuciło wizję i planowanie długookresowe i skoncentrowało się wyłącznie na planowaniu bieżącym i kontroli działalności. W obliczu doraźnych zagrożeń i w sytuacji wysokiej niepewności działania jest to zrozumiałe. Jak dowodzą jednak przykłady najlepszych firm, przyszłość należy do tych przedsiębiorstw, które po chwilowych „emocjach” związanych z zamieszaniem na rynkach, wyznaczyły sobie jasny i zrozumiały dla wszystkich menedżerów i pracowników, długookresowy kurs, którym konsekwentnie podążają dalej.

W naszych rozważaniach poświęcamy także sporo uwagi kwestiom pozyskania kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy banki radykalnie zaostrzyły swoją politykę kredytową, a otrzymanie kredytu, czy choćby odnowienie posiadanej już linii kredytowej, stało się bardzo trudne, jednym z alternatywnych sposobów finansowania działalności jest pozyskanie nowego inwestora. Jest to jednak proces złożony i często fundamentalnie zmienia sposób prowadzenia biznesu oraz dalsze losy firmy. Dlatego przed podjęciem decyzji o wejściu do spółki inwestora zewnętrznego trzeba głęboko rozważyć wszystkie za i przeciw takiego rozwią- zania. Wierzymy, że nasze spostrzeżenia w tym zakresie będą przydatne wszystkim, którzy noszą się z takim zamiarem.

Kiedy poruszamy się w sferze inwestycji kapitałowych nierozerwalnie przychodzi nam na myśl pojęcie wartości. Ile naprawdę warte jest nasze przedsiębiorstwo? Jak najlepiej je wyceniać? Które aktywa są najcenniejsze i mimo wahań koniunktury zachowują swoją wartość? Jesteśmy przekonani, że odpowiedzi na te pytania po-mogą wszystkim, zarówno inwestorom, którzy szukają ciekawych projektów inwestycyjnych, jak i przedsiębiorcom w codziennym prowadzeniu swojego biznesu. Szczególnie polecamy Państwa uwadze nasze przemyślenia na temat wartości marki. Jak się okazuje jest to najcenniejsze z aktywów przedsiębiorstwa – mimo dekoniunktury na rynkach światowych dobre marki nie tracą na wartości, a zatem warto w nie inwestować.

Zwieńczeniem dyskusji o biznesie w czasach kryzysu jest artykuł poświęcony procesom audytu i kontroli wewnętrznej. W istocie rzeczy mówimy w nim o systemie „wczesnego ostrzegania”, który dobrze wdrożony i realizowany zapewnia bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i wydaje się wręcz nieodzowny z punktu widzenia zarządu, rady nadzorczej i właścicieli. Bezpieczeństwo stało się bowiem na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy jednym z najbardziej poszukiwanych „towarów” na rynku.

Jesteśmy przekonani, że lektura oddawanego wła- śnie do Państwa rąk PLUSA zainteresuje Państwa i zachęci do przemyśleń.

Zapraszam do lektury!

 

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Magazyn PLUS Doradztwo gospodarcze

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.