or 2Warto próbować odpowiedzieć na ważne pytania: czy troska o zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa może, czy raczej musi przynieść korzyści oraz czy menedżerowie są już gotowi do wykorzystania możliwości tkwiących w budowaniu nowoczesnych relacji z otoczeniem? I czy są oni przygotowani na przyjęcie usług biznesowych w wersji „upgrade 3.0”?

Rynek nowoczesnych usług biznesowych przybiera rozmiary, które zmuszają do jednoznacznej oceny potencjału uwalnianego przy jego wykorzystaniu. Menedżerowie niezauważający zmian w organizacji otoczenia biznesu nie osiągną możliwie najlepszego wyniku lub przegrają z konkurencją. Dynamiczne firmy, aby zająć czołowe miejsce w biznesie, są zmuszone inwestować i zmieniać się w sposób zrównoważony i stały. Z tego powodu potrzebują elastycznego środowiska biznesowego, w tym regulacji prawnych podnoszących bezpieczeństwo współpracy z partnerami biznesowymi, a także swobody operacyjnej i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych. Niniejsze wydanie magazynu „PLUS” zawiera artykuły sygnalizujące praktyczne źródła wzrostu wartości firmy. Autorzy kierują uwagę na miękkie instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem, które w długiej perspektywie przynoszą wymierne korzyści.

Życzę interesującej lektury

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Magazyn PLUS Outsourcing Rachunkowości

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.