Minister Finansów ostrzega podatników przed nabywaniem faktur za paliwo a następnie uwzględnianie ich w swoich rozliczeniach, szczególnie w zakresie podatku VAT. Na swojej stronie internetowej MF przedstawił proceder wystawiania przez nieuczciwych pracowników stacji benzynowych faktur za paliwo.

Chodzi o wystawianie faktur do paragonów, które nie zostały wydane klientowi lub nie zostały odebrane przez faktycznych nabywców. Nieuczciwi pracownicy stacji paliw, wystawiają do takich paragonów faktury na firmy, które nie nabyły faktycznie paliwa. MF ostrzega, że taki proceder jest sprzeczny z prawem i wiąże się z negatywnymi konsekwencjami, mianowicie:

  • stacja paliw, której pracownik, na podstawie paragonu, wystawił fakturę z wykazaną kwotą podatku dla podmiotu innego, niż faktyczny nabywca paliwa, jest zobowiązana do odprowadzenia podatku wykazanego w tej fakturze do urzędu skarbowego w związku z treścią art. 108 ust. 1 Ustawy VAT, a więc ze względu na wystawienie „pustej faktury”, a także jest obowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu udokumentowanej paragonem sprzedaży paliwa na rzecz faktycznego nabywcy wraz z odsetkami za zwłokę;
  • odbiorca faktury nie ma prawa do odliczenia podatku wykazanego w tej fakturze z uwagi na treść art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a Ustawy VAT (faktura stwierdza czynności, które nie zostały wykonane), a także musi liczyć się z nałożeniem sankcji w wysokości 100% za zawyżenie podatku naliczonego (art. 112c Ustawy VAT);

 

Jeszcze odpowiedzialność karnoskarbowa

MF wskazuje również na odpowiedzialność karnoskarbową:

  • wystawianie faktury w sposób nierzetelny oraz posługiwanie się takim dokumentem, karane jest karą grzywny nawet do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie (art. 62 § 2 i 2a KKS);
  • odpowiedzialność karnoskarbowa może objąć nie tylko nieuczciwych sprzedawców, ale również kierowników stacji paliw, a nawet członków zarządu lub głównych księgowych firm, które prowadzą stacje paliw (wina w nadzorze, która prowadzi do umożliwienia opisanego procederu – art. 84 § 1 KKS).

Podkreślić należy, iż brak winy podatnika i nieświadome ujęcie pustej faktury w kosztach podatkowych nie ma znaczenia i skutki są analogiczne, jak dla podatnika, który działał umyślnie. NSA w wyroku z 14 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1435/13, podkreśla, że: „(…) wprawdzie żaden przepis nie nakłada na podatnika obowiązku sprawdzania swoich kontrahentów, to jednakże w interesie osób prowadzących działalność gospodarczą leży podjęcie działań, które wyeliminowałyby ryzyko współpracy z nierzetelnymi podmiotami, ponieważ to podatnik ponosi negatywne konsekwencje pominięcia wydatków z faktury nieodzwierciedlającej rzeczywistej transakcji, tzn. nie chodzi wyłącznie o przedmiot dostawy, ale również o podmiot transakcji.”

Z powyższego ostrzeżenia wynika, że przedstawione konsekwencje wystąpią w każdym przypadku wystawiania faktury dla podmiotu, który faktycznie nie był nabywcą towaru lub usługi. MF wskazał, iż problem ten występuje także w przypadku sprzedaży materiałów budowlanych w sieciach handlowych.

AUTOR: Dorota Borkowska-Chojnacka, Doradca, Bieżące doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.