Zgodnie z komunikatem Minister Finansów z dnia 18.12.2015 r., weryfikacja cen transferowych w podmiotach powiązanych będzie w 2016 roku jednym z priorytetów administracji skarbowej. Dlatego też, Minister Finansów zachęca podatników, którzy stosowali nierynkowe ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi w latach ubiegłych do złożenia korekt za lata 2011-2015 do końca I kwartału 2016 roku. Podatnicy, którzy zdecydują się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, będą mogli skorzystać ze zmniejszenia wysokości odsetek za zaległy podatek o 50%. Złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny.

Minister Finansów zapowiada również, iż w celu poprawy skuteczności kontroli podatkowych w obszarze cen transferowych przeprowadzone zostaną zmiany strukturalne i przeznaczone dodatkowe zasoby na ten kierunek działań. W szczególności należy tutaj wskazać, iż w lutym 2015 r. powołano Zespół Zadaniowy do Spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych odpowiedzialny za opracowanie strategii kontroli cen transferowych przez urzędy skarbowe, jak również powołano Zespoły kompetencyjne w największych Urzędach Kontroli Skarbowej, które wyposażono w narzędzia niezbędne są do sporządzania odpowiednich analiz rynkowych.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Zapowiedź przez Ministra Finansów szczegółowej weryfikacji warunków transakcji realizowanych pomiędzy jednostkami powiązanymi w celu weryfikacji rynkowości tych transakcji, to jedna z kolejnych inicjatyw mających na celu uszczelnienie system podatkowego.

Czasu niezbędnego na przygotowanie się do zapowiadanych kontroli przez Ministra Finansów, jak również złożenia korekty deklaracji podatkowej jest bardzo mało. W związku z powyższym, podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi powinni jak najszybciej dokonać weryfikacji ryzyka uznania warunków tych transakcji za nierynkowe (w praktyce najlepszym cenzorem jest zewnętrzny doradca, który potrafi spojrzeć na określony stan z perspektywy ryzyk i zagrożeń). Zidentyfikowanie ryzyk w obszarze cen transferowych:

  • pozwoli na lepsze przygotowanie się do kontroli poprzez przygotowanie dedykowanej argumentacji oraz stosownej dokumentacji podatkowej,
  • przyczynić się może do decyzji złożenia korekty deklaracji podatkowej lub ewentualnych zmian warunków transakcji w przyszłości.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Minister Finansów zapowiada szczegółowe kontrole w zakresie cen transferowych w 2016 roku

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.