Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła właśnie konkurs w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla przedsiębiorców z sektora MŚP o statusie spin-off dotyczący dofinansowania projektów polegających na zakupie od instytucji naukowej usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Projekty polegające na realizacji prac badawczych określonych przez Wnioskodawcę, we współpracy z instytucją naukową. Prace te musza być związane z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

Przedsięwzięcie powinno obejmować zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego.

Zakres usług badawczych powinien obejmować fazę badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych.

Oceniana będzie zgodność projektu z kierunkami rozwoju innowacyjności w województwie mazowieckiem wskazanymi poprzez obszary inteligentnej specjalizacji.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają status spin-off (przedsiębiorstwo oparte na wynikach badań naukowych prowadzonych na uczelni, w instytucie badawczym lub instytucie PAN, bądź utworzone z udziałem pracowników wcześniej wymienionych podmiotów).

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Wysokość wsparcia

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynosić 200 000,00 zł.

Maksymalna intensywność pomocy może natomiast wynosić 80% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie  projektu mogą być składane w okresie od 28 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Bon na innowację to doskonała okazja, by podnieść konkurencyjność firmy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, szczególnie gdy Wnioskodawca nie posiada swojego własnego, specjalistycznego zaplecza badawczego.

AUTOR:  Łukasz Smetaniuk, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Na Mazowszu rusza dofinansowanie na przeprowadzenie prac B+R przez instytucje naukowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.