W przypadku udzielenia poręczenia bez wynagrodzenia, podmiot otrzymujący nieodpłatne świadczenie, ma obowiązek rozpoznać przychód. Pomimo, że poręczenie może być udzielone na dłuższy okres, przychód należy rozpoznać jednorazowo, w momencie udzielenia poręczenia.

Powyższą tezę potwierdza w miarę jednolita linia orzecznicza organów podatkowych, w tym najnowsza interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej w dniu 4. września 2018 roku (sygn.. 0111-KDIB2-1.4010.333.2018.1.BBJ) Organ podatkowy, uznając stanowisko podatnika za prawidłowe, potwierdził, że przypadku nieodpłatnego poręczenia, w oparciu o literalne brzmienie art. 12 ust.1 pkt 2 Ustawy CIT, należy rozpoznać przychód jednorazowo, w momencie udzielenia poręczenia.

Umowa poręczenia

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się w stosunku do wierzyciela wykonać zobowiązania w momencie,  gdy dłużnik nie wykona swojego zobowiązania. Poręczenie dochodzi do skutku w momencie zawarcia stosownej umowy i  złożenia przez poręczyciela pisemnego oświadczenia. Umowa poręczenia może mieć zarówno charakter nieodpłatny jak i odpłatny, w zależności od woli stron.

Przychód z nieodpłatnego poręczenia

W przypadku świadczenia bez wynagrodzenia, w postaci poręczenia zobowiązania, podmiot, którego zobowiązania zostają poręczone, otrzymuje przysporzenie jednorazowo,  na moment jego udzielenia. Zdaniem organu podatkowego, przychodu tego nie należy rozliczać w czasie, ani nie należy rozpoznawać w okresie, w którym poręczenie trwa, ponieważ nie wynika to z przepisów Ustawy CIT.

Ważny fragment

Dla przypomnienia należy wskazać, że przychód z tytułu nieodpłatnego poręczenia należy rozpoznać w wartości rynkowej świadczenia. Warto w tym celu dokonać analiz rynkowych, aby uniknąć sporów z organami podatkowymi.

Podsumowanie

Stanowisko powyższe oczywiście cieszy, ponieważ wymaga od podatnika tylko jednorazowej aktywności (w roku udzielenia poręczenia) i w naszej ocenie nie powoduje obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w latach, w których poręczenie trwa, za wyjątkiem tylko roku, w którym takie poręczenie zostało udzielone przez podmiot powiązany.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nieodpłatne poręczenie a przychód

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.