Z naszych obserwacji wynika, że obszar cen transferowych od wielu lat był tematem zaniedbywanym zarówno przez organy podatkowe jak i przez niektórych przedsiębiorców.

Mając na uwadze ilość i istotność ostatnich zmian w prawie podatkowym odnoszącym się do obszaru cen transferowych oraz przy uwzględnieniu ogólnego, wzmożonego zainteresowania tym tematem, zespół specjalistów Grant Thornton przeprowadził badanie ankietowe mające na celu ocenę, w jakim zakresie polscy przedsiębiorcy są przygotowani do nowych regulacji w zakresie cen transferowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Poniżej prezentujemy Państwu nasze kluczowe obserwacje w zakresie przeprowadzonego badania

Na podstawie wyników ankiet specjaliści Grant Thornton ocenili, że blisko 3/4 ankietowanych podatników (73%) prezentuje umiarkowane bądź niskie przygotowanie do nadchodzących zmian.

Reasumując powyższe należy uznać, że większość ankietowanych podatników nie była do końca przygotowana na zmiany w zakresie prawa podatkowego regulującego obszar cen transferowych.

Jednocześnie w pierwszym kwartale 2017 r. zaobserwowaliśmy istotny wzrost zainteresowania tym tematem ze strony podatników. Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po profesjonalne wsparcie zewnętrznych doradców w zakresie opracowania dokumentacji podatkowych lub/i opracowania dedykowanych analiz danych porównawczych. Pomimo, iż znacząca część podmiotów biorących udział w badaniu wykazała umiarkowane bądź niskie przygotowanie do nadchodzących zmian, tak w praktyce zauważalne ożywienie ze strony przedsiębiorstw pozwala wnioskować, że świadomość podatników w zakresie tematyki cen transferowych stale rośnie.

Zasadnicze pytanie jest takie, czy wiedza i świadomość podatników w zakresie nowych regulacji prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. jest wystarczająca i pozwoli na pozytywne przejście kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowanym przez nasz zespół mini przewodnikiem po zmianach w przepisach dotyczących obszaru cen transferowych, który dotyka kluczowych aspektów i obowiązków nałożonych na podatników od 1 stycznia 2017 r.

AUTOR:  Aleksandra Markiewicz Konsultant, Zespół Cen Transferowych

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowe regulacje w zakresie cen transferowych – teoria a praktyka

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.