Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych rozszerzyła zakres transakcji podlegających obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych o transakcje zawierane przez spółki osobowe z podmiotami powiązanymi.

W wyniku nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, rozszerzony został zakres przedmiotowy transakcji z podmiotami powiązanymi podlegających obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają m.in. transakcje z udziałem spółek osobowych. Organy podatkowe mają również prawo oceny rynkowości warunków transakcji zawieranych przez spółki osobowe.

O ile sam obowiązek dokumentowania transakcji zawieranych przez spółki osobowe po 1 stycznia 2015 r. nie budzi większych wątpliwości (wynika on bezpośrednio z przepisów ustaw o podatkach dochodowych), tak wątpliwe jest, czy organy podatkowe będą mogły żądać przedłożenia dokumentacji dla transakcji zawieranych przed 1 stycznia 2015 r. Wątpliwości te wywołało uzasadnienie Ministra Finansów do wprowadzenia zmian w ustawach, w którym wskazuje on, że nowelizacja przepisów w zakresie obowiązku dokumentowania transakcji zawieranych przez spółki osobowe stanowi wyłącznie doprecyzowanie dotychczasowych regulacji. Treść uzasadnienia w mojej ocenie wskazuje bezpośrednio, iż obowiązek dokumentowania transakcji zawieranych przez spółki osobowe istniał już przed zmianą przepisów.

Teza ta jest dosyć wątpliwa w kontekście literalnego brzmienia przepisów ustaw o podatkach dochodowych obowiązujących przed 1 stycznia 2015 r., które bezpośrednio wskazywały, iż do opracowania dokumentacji cen transferowych zobowiązani byli wyłącznie podatnicy podatku dochodowego zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi. Tak więc przepisy podatkowe w dotychczasowym brzmieniu wyłączały obowiązek spółek osobowych (które są transparentne podatkowo) do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Wątpliwości w całej sprawie potęguje fakt, iż organy wydające interpretacje podatkowe w imieniu Ministra Finansów w stanie prawnym obowiązującym przed zmianą przepisów zgodnie uznawały, iż transakcje z udziałem spółek osobowych są wyłączone z obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

W mojej ocenie całkiem prawdopodobne jest, że organy podatkowe będą żądać przedłożenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych przez spółki osobowe przed 1 stycznia 2015 r. Z uwagi na powyższe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w formie spółek osobowych powinny mieć świadomość potencjalnego ryzyka w zakresie cen transferowych związanego z brakiem wywiązania z się z obowiązku opracowania dokumentacji.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Obowiązek dokumentowania transakcji zawieranych przez spółki osobowe z jednostkami powiązanymi

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.