Uchwalona 25 września 2015 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności uchyla „starą” ulgę na nowe technologie i w jej miejsce wprowadza „nową” ulgę na działalność badawczo-rozwojową.

Od nowego roku odliczeniu od podstawy opodatkowania będą podlegać wydatki badawczo-rozwojowe, a nie wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (np. w postaci licencji na używanie systemów finansowo księgowych, ERP oraz innych).

Ustawa wprowadzająca zmiany w przepisach o podatkach dochodowych czeka na podpis Prezydenta.

Co raz mniej czasu na skorzystanie z ulgi na nowe technologie

Zgodnie z nowelizacją, z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylony zostanie art. 18b Ustawy CIT oraz odpowiadający mu art. 26c Ustawy PIT, które obecnie regulują kwestię ulg podatkowych związanych z nabyciem tzw. nowych technologii.

Podatnicy, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym zachowają prawo do odliczeń według „starych” zasad do końca swojego roku obrotowego.

Prawo to zachowają również podatnicy, którzy do końca roku uzyskają prawo do skorzystania ze „starej” ulgi (tzn. wprowadzą nabyte składniki majątkowe do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych), ale nie dokonają odliczenia (np. z uwagi na brak dochodu, od którego można byłoby dokonać odliczenia). Będą oni mogli dokonać stosownych odliczeń również po 1 stycznia 2016 r., na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach.

Od 1 stycznia 2016 r. odliczenie obejmie wydatki badawczo-rozwojowe

Od nowego roku preferencjami podatkowymi zostaną natomiast objęte wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe (B+R), m.in. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, demonstracje, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów.

Zgodnie z nowymi zasadami, możliwe będzie odliczenie od podstawy opodatkowania od 10 do 30% tzw. kosztów kwalifikowanych. Dopuszczalny poziom zmniejszenia podstawy opodatkowania uzależniony będzie od rodzaju wydatku oraz wielkości podmiotu korzystającego z odliczenia.

Biorąc pod uwagę wprowadzane zmiany rekomendujemy przeprowadzenie analizy działalności inwestycyjnej państwa przedsiębiorstw i podjęcie stosownych działań, które umożliwią optymalne skorzystanie z funkcjonującej jeszcze ulgi podatkowej na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b Ustawy CIT, jak również pozwolą dokonać dodatkowych odliczeń wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Od 1 stycznia 2016 r. zniknie ulga na nowe technologie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.