Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nowy programy sektorowy „PBSE”, który ma za zadanie wzmocnić konkurencyjność sektora elektroenergetycznego, mającego strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki.

W dniach od 2 listopada do 20 grudnia 2016 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze elektroenergetycznym mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie prowadzonych przez siebie prac badawczo-rozwojowych. Wartość projektów ubiegających się o dofinansowanie musi kształtować się w przedziale od 2 do 50 mln zł, natomiast budżet przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynosi aż 150 mln zł.

Wsparcie będzie przeznaczone na projekty wpisujące się w jeden z następujących obszarów badawczych:

  • Energetyka konwencjonalna
  • Energetyka odnawialna
  • Sieci elektroenergetyczne
  • Nowe produkty i usługi elektroenergetyczne

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie do zastosowania wyników projektu w praktyce gospodarczej, w ramach własnej działalności gospodarczej, poprzez sprzedaży praw do wyników bądź udzielenie licencji innej firmie.

Konkurs jest przeznaczony dla pojedynczych firm lub konsorcjów przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości.

Maksymalny poziom dofinansowania na badania przemysłowe może wynieść 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 75% dla średnich, a 65% dla dużych.

Maksymalny poziom dofinansowania na prace rozwojowe może natomiast wynieść odpowiednio 60% (najmniejsze przedsiębiorstwa), 50% (średnie) i 40% (duże).

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie PBSE – dotacje dla sektora elektroenergetycznego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.